macOS High Sierra

Výměna baterií v myši Magic Mouse

Obsahuje‑li vaše myš vyměnitelné baterie, vyměňujte je vždy všechny najednou a použijte stejný typ. Myš Magic Mouse je napájena dvěma bateriemi typu AA. Pokud používáte nabíjecí baterie, nabíjejte všechny stejně dlouhou dobu.

Můžete použít lithiové, alkalické či dobíjecí baterie typu AA. Použité baterie likvidujte podle místních zákonů a předpisů.

  1. Sejměte kryt přihrádky na baterie (umístěný na spodní straně myši) a vyjměte původní baterie.

    Zobrazení otevřené a zavřené přihrádky myši na baterie se znázorněním správné orientace baterií v zobrazení s otevřenou přihrádkou.
  2. Vložte dvě baterie typu AA. Zajistěte správnou orientaci jejich kladné a záporné strany.

  3. Nasaďte krytku přihrádky na baterie.

  4. Chcete-li myš začít používat, zapněte ji.

Pokud jste myš k Macu připojili už předtím, nastavení myši už nebude po výměně baterií nutné. Myš by se k Macu měla připojit automaticky chvíli po zapnutí.

Pokud se myš k počítači nepřipojí, další informace najdete v tématu Připojení bezdrátové klávesnice, myši nebo trackpadu Apple.