macOS High Sierra

Sdílení analytických dat se společností Apple

Když společnosti Apple oznamujete problém, mohou jí být současně s hlášením o problému zaslána analytická data; sdílení těchto dat můžete zapnout nebo vypnout.

O analýze a soukromí

Společnost Apple ocení vaši pomoc při zdokonalování kvality svých produktů a služeb včetně Siri a dalších inteligentních funkcí. Pomoci můžete tím, že nám umožníte analyzovat údaje o využívání vašeho zařízení a účtu na iCloudu.

S vaším svolením může macOS automaticky shromažďovat analytická data z vašeho Macu a zasílat je společnosti Apple, která je využije jako pomůcku při zlepšování kvality a výkonnosti svých produktů. Tato data jsou odesílána pouze s vaším souhlasem a jsou společnosti Apple poskytována anonymně.

Kromě toho můžete povolit analýzu využití a dat z vašeho účtu na iCloudu, čímž společnosti Apple pomůžete s vývojem a vylepšováním Siri a dalších inteligentních funkcí. Analýza dat z vašeho účtu na iCloudu včetně textových úryvků z e‑mailových zpráv a dalších podobných dat na vašem účtu se provádí až poté, co jsou tato data zpracována technikami pro uchování soukromí, například metodou diferenční ochrany soukromí, takže je nelze zpětně přiřadit k vám ani k vašemu účtu.

Další podrobnosti

Pokud budete souhlasit se zasíláním analytických dat z Macu společnosti Apple, mohou tato data obsahovat následující informace:

 • Podrobnosti o havárii či zablokování aplikace nebo systému nebo chybě jádra

 • Informace o událostech v Macu (mimo jiné o tom, zda určitá akce, například probuzení Macu, proběhla úspěšně či nikoli)

 • Informace o využití (například data o využití softwaru, hardwaru a služeb Apple a jiných dodavatelů)

Analytická data obsahují specifikaci hardwaru a softwaru počítače včetně informací o zařízeních připojených k vašemu Macu a o verzích operačního systému a aplikací, které na tomto Macu používáte. Osobní údaje se do zpráv vytvářených ve vašem Macu buď vůbec neukládají, nebo jsou zpracovávány technikami zajišťujícími uchování soukromí, například metodou diferenční ochrany soukromí, nebo jsou ze zprávy před zasláním společnosti Apple odstraněny. Chcete-li přidat popis akcí, které jste prováděli v okamžiku výskytu problému, klikněte na rozbalovací trojúhelníček a zadejte své komentáře. Nezadávejte osobní informace.

Data mohou být odesílána automaticky, když nastane některá z těchto událostí:

 • Dojde k neočekávanému ukončení aplikace.

 • Rozhodnete se vynutit ukončení aplikace.

 • Dojde k systémové chybě, která způsobí restartování Macu nebo si vyžádá restartování Macu z vaší strany.

Pokud s tím budete souhlasit, můžeme údaje o haváriích, které od vás získáme, sdílet s partnery společnosti Apple a jinými vývojáři, abychom jim pomohli vylepšovat jejich software, hardware a služby určené k používání s produkty Apple. Společnost Apple může takovým partnerům a jiným vývojářům poskytovat také podmnožiny analytických dat, které mají souvislost se softwarem, hardwarem nebo službami těchto partnerů a vývojářů, taková data však musí být poskytována v podobě, která neumožňuje vaši osobní identifikaci.

Informace jsou společnosti Apple zasílány prostřednictvím Internetu. Není-li Mac připojen k Internetu, budou data uložena a odeslána, jakmile se připojíte k Internetu.

Analytická data jsou ve vašem Macu uchovávána po dobu jednoho měsíce od vygenerování. Po uplynutí této doby jsou smazána.

Odvolání souhlasu se sdílením analytických dat

Souhlas se sdílením analytických dat z vašeho Macu můžete kdykoli odvolat:

 1. Použijte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na Zabezpečení a soukromí a poté na Soukromí.

  Otevřít panel Soukromí

 2. Klikněte na panel Analýza.

 3. Zrušte výběr volby „Sdílet analýzu Macu“.

 4. Chcete-li vypnout sdílení analytických dat s vývojáři aplikací, zrušte výběr volby „Sdílet data s vývojáři aplikací“.

  Od tohoto okamžiku nebudou analytická data společnosti Apple zasílána.

Odvolat můžete také souhlas se sdílením analytických dat iCloudu, a to dvěma způsoby:

 • Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na volbu Soukromí, potom na volbu Analýza a zrušte výběr volby „Sdílet analýzu iCloudu“.

 • Navštivte stránku appleid.apple.com/cz. V části Soukromí klikněte na Spravovat nastavení a potom zrušte výběr volby „Sdílet analýzu iCloudu“.

Zobrazení analytických dat

Analytická data zasílaná společnosti Apple si můžete prohlédnout v aplikaci Konzola:

 1. Otevřete Konzolu.

  Otevřít Konzolu

 2. Na bočním panelu Konzoly klikněte na „Data analýzy Macu“.

  Na konzole se analytická data zobrazují, i když jste nevybrali automatické odesílání zpráv.

  Položky SubmitDiagInfo informují, kdy byla analytická data společnosti Apple zaslána.

Pokud jste přihlášeni jako správce, můžete zobrazit všechny zprávy. Pokud nejste přihlášeni jako správce, můžete zobrazit jen uživatelské zprávy.

Ochrana osobních údajů

 • Veškerá analytická data jsou společnosti Apple zasílána anonymně.

  Používáním těchto funkcí vyjadřujete svůj souhlas a svolení s tím, že společnost Apple a její pobočky a zastupující subjekty mohou výše uvedeným způsobem přenášet, shromažďovat, uchovávat, zpracovávat a používat uvedené informace.

  S informacemi shromažďovanými společností Apple bude vždy nakládáno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Apple, které najdete na adrese www.apple.com/cz/privacy.