macOS High Sierra

Připojení počítače Mac k serveru síťových účtů

Připojíte-li svůj Mac k serveru síťových účtů, můžete využívat služby, jako jsou například kontakty, kalendář, pošta, rychlé zprávy a další. K těmto službám můžete přistupovat z aplikací Kontakty, Kalendář, Mail, Zprávy a z dalších aplikací ve vašem Macu. Chcete-li využívat tyto služby, musíte nejprve připojit svůj počítač Mac k serveru síťových účtů.

Můžete se připojit k jednomu či více serverům síťových účtů. Abyste měli jistotu, že se připojujete ke správným serverům, požádejte o pomoc správce serveru síťových účtů.

Připojení k serveru síťových účtů

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na volbu Uživatelé a skupiny a poté na Volby přihlášení.

  Otevřít panel Volby přihlášení v předvolbách Uživatelé a skupiny

 2. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

 3. Klikněte na tlačítko vedle serveru síťových účtů.

  Pokud ještě nejste připojeni k serveru síťových účtů, je tlačítko označeno popiskem Připojit. V případě, že již připojení existuje, je tlačítko opatřeno popiskem Úpravy.

 4. Pokud jste klikli na Úpravy, klikněte na tlačítko Přidat .

 5. Do pole Server zadejte úplný název domény pro server síťových účtů nebo vyberte server ze seznamu Server.

 6. Chcete-li přidat další serverové připojení, klikněte na tlačítko Přidat a poté zopakujte krok 5.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

Pokud název vašeho počítače obsahuje spojovník (-), může se stát, že se nebudete moci připojit k serveru síťových účtů. Název počítače můžete zjistit v předvolbách Sdílení, kde jej také můžete v případě potřeby změnit.

V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému a poté klikněte na Sdílení.

Otevřít předvolby Sdílení

Zastavení používání serveru síťových účtů

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na volbu Uživatelé a skupiny a poté na Volby přihlášení.

  Otevřít panel Volby přihlášení v předvolbách Uživatelé a skupiny

 2. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

 3. Klikněte na Úpravy.

 4. Vyberte server, který již nadále nechcete používat, a klikněte na tlačítko Odstranit .

 5. Klikněte na Zastavit používání serveru a poté na Hotovo.

Sledování serverů síťových účtů

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na volbu Uživatelé a skupiny a poté na Volby přihlášení.

  Otevřít panel Volby přihlášení v předvolbách Uživatelé a skupiny

 2. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

 3. Klikněte na Úpravy.

 4. Vlevo od názvů jednotlivých serverů v seznamu si všimněte barvy tečky:

  • Zelená: Připojení k serveru je funkční.

  • Žlutá: Počítač čeká na odezvu ze serveru.

  • Červená: Počítač není k serveru připojen.

Podmínkou využívání většiny síťových služeb je to, že budete mít uživatelský účet na serveru, který tyto služby poskytuje. Server může mít vlastní uživatelské účty nebo může používat síťové uživatelské účty. V síti s více servery všechny servery obvykle používají stejné síťové uživatelské účty jako server síťových účtů, někdy také nazývaný adresářový server.