macOS High Sierra

Zadávání znaků s diakritikou

  • Použití nabídky diakritiky: Pokud stisknete a podržíte některou klávesu na klávesnici (například a), zobrazí se nabídka diakritiky. Nejsou‑li pro písmeno k dispozici žádná diakritická znaménka, nabídka se nezobrazí. Vyberte některý znak v nabídce (například á). Znak můžete vybrat také stisknutím odpovídající klávesy s číslem nebo můžete znaky procházet pomocí kláves se šipkami a pak vybrat požadovaný znak stisknutím mezerníku.

    Nabídka diakritiky pro písmeno a, obsahující osm variant tohoto písmena.
  • Použití mrtvých kláves: Pokud píšete často znaky s diakritikou, může být rychlejší používat tzv. mrtvé klávesy (modifikační klávesa, která v kombinaci s jinou klávesou umožňuje napsat písmeno s diakritickým znaménkem). Chcete‑li například napsat znak â na klávesnici s rozložením ABC, stiskněte Alt-i a pak napište písmeno a.

    K zobrazení rozložení mrtvých kláves na klávesnici můžete použít Prohlížeč klávesnic – mrtvé klávesy jsou zde zvýrazněny oranžovou barvou (někdy je nutné nejprve stisknout některou modifikační klávesu). Příklad: Na klávesnici s rozložením ABC můžete mrtvé klávesy zobrazit stisknutím klávesy Alt.

    Prohlížeč klávesnic s rozložením ABC s pěti zvýrazněnými mrtvými klávesami.

K vkládání znaků s diakritikou můžete použít také emotikony a symboly.