macOS High Sierra

Smazání položky ze zálohovacího disku

Ze zálohovacího disku Time Machine můžete smazat všechny kopie zálohovaných souborů a složek.

Poznámka: Tyto pokyny se týkají pouze záloh uložených na externím záložním disku. Nelze mazat položky z místních snímků uložených na vnitřní jednotce.

  1. Klikněte na ikonu Time Machine řádku nabídek a pak vyberte volbu Otevřít Time Machine.

    Pokud se v řádku nabídek Time Machine nezobrazuje, použijte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na Time Machine a poté vyberte „Zobrazit Time Machine v řádku nabídek“.

    Otevřít předvolby Time Machine

  2. Pomocí šipek nebo časové osy na pravé straně obrazovky procházejte vytvořenými zálohami Time Machine.

  3. Vyberte položku, kterou chce smazat a poté klikněte na místní nabídku Akce a vyberte Smazat všechny zálohy položky [název položky].

Složku Backups.backupdb můžete na záložním disku Time Machine přesouvat, kopírovat a mazat ve Finderu stejně jako ostatní složky. Můžete rovněž mazat složky v rámci složky Backups.backupdb. Nelze mazat jednotlivé položky v rámci složek s daty.

Důležité: K přesouvání, kopírování a odstraňování položek ze složky Backups.backupdb nepoužívejte Terminál ani žádné jiné aplikace kromě Finderu. Nikdy také neměňte ani nemažte žádné položky ve složce /. Adresář MobileBackups: V tomto adresáři udržuje služba Time Machine místní snímky a maže je automaticky v případě, že je zapotřebí více místa.