macOS High Sierra

Pořízení snímků obrazovky

Stisknutím určitých kláves na klávesnici můžete pořídit obrázek (jinak také snímek obrazovky) celé obrazovky nebo její části. Chcete-li například pořídit snímek celé obrazovky, stiskněte Shift-Cmd-3.

Snímky obrazovky se automaticky ukládají jako soubory ve formátu PNG na ploše. Název souboru obsahuje výraz „Screen Shot“ následovaný datem a časem pořízení.

Tip: Pokud budete chtít snímek obrazovky zkopírovat s cílem jej později vložit například do e-mailu nebo jiného zařízení, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a postupujte stisknutím ostatních kláves. Například ke zkopírování celé obrazovky stiskněte Shift-Cmd-Ctrl-3.

Pořízení snímku části obrazovky

 1. Stiskněte Shift-Cmd-4.

 2. Posuňte ukazatel ve tvaru nitkového kříže na výchozí místo pro pořízení snímku obrazovky.

 3. Stiskněte tlačítko myši nebo trackpadu a potom přetáhněte oblast, kterou chcete zachytit.

 4. Když je vše připraveno pro pořízení snímku obrazovky, tlačítko myši nebo trackpadu pusťte.

  Chcete-li operaci zrušit, stiskněte před uvolněním tlačítka myši klávesu Escape.

Pořízení snímku okna nebo řádku nabídek

 1. Stiskněte Shift-Cmd-4.

 2. Stiskněte mezerník.

 3. Přetažením obrázku fotoaparátu zvýrazněte požadovanou oblast a poté klikněte.

  Chcete-li operaci zrušit, stiskněte ještě před kliknutím klávesu Escape.

Pořízení snímku nabídky

 1. Otevřete nabídku a zobrazte její příkazy.

 2. Stiskněte Shift-Cmd-4.

 3. Přetáhněte ukazatel ve tvaru nitkového kříže přes celou nabídku.

Chcete-li vyloučit název nabídky, stiskněte Shift-Cmd-4, stiskněte mezerník, přetáhněte obrázek fotoaparátu na nabídku, a když se nabídka zvýrazní, klikněte.

Některé aplikace, například DVD přehrávač, pořizování snímků obrazovky neumožňují.

Snímky obrazovky můžete pořizovat také v aplikaci Grab.

Otevřít Grab