macOS High Sierra

Výběr pokročilého nastavení tiskárny

Chcete‑li vytisknout dokument, můžete v dialogovém okně Tisk nastavit volby určující způsob tisku dokumentu.

Když se zobrazí dialogové okno Tisk, vidíte základní možnosti tisku, např. které stránky se mají vytisknout a zda má být tisk oboustranný. Více informací viz Tisk dokumentů.

Další volby zobrazíte kliknutím na tlačítko Zobrazit podrobnosti. V závislosti na používané aplikaci a vybrané tiskárně můžete vidět volby pro změnu velikosti papíru pro dokument, nastavení výchozí velikosti papíru a další. Pokud se níže uvedené pokyny liší od uživatelského rozhraní, které vidíte v používané aplikaci, vyhledejte další informace v dokumentaci dodávané s aplikací.

Z místní nabídky možností tisku vyberte požadovanou volbu. Možnosti tisku pod řádkem oddělovače se mění v závislosti na vámi vybrané volbě.

Změna velikosti papíru dokumentu

Při tisku můžete nastavit velikost papíru.

 • Vyberte volbu Soubor > Tisk. Pokud dialog Tisk obsahuje volbu Velikost papíru, vyberte požadovanou velikost.

V aplikacích jako Pages nebo Microsoft Word můžete nastavit i velikost papíru pro daný dokument. Během tisku je dokument už naformátovaný tak, aby odpovídal zvolené velikosti papíru. Nastavení však můžete přizpůsobit tak, aby dokument odpovídal rozměrům papíru ve vaší tiskárně. Pro nastavení velikosti papíru dokumentu vyberte možnost Soubor > Vzhled stránky a v nabídce Vzhled stránky pak vyberte požadovanou velikost.

Ve většině aplikací bude nabídka Velikost papíru obsahovat volbu Správa vlastních velikostí. Pokud vyberete tuto volbu, přečtěte si téma Vytvoření vlastní velikosti papíru.

Nastavení výchozí velikosti papíru

Pokud obvykle tisknete na papír určité velikosti, můžete tuto velikost nastavit jako výchozí. Při každém tisku se pak použije automaticky. (V případě potřeby však můžete velikost papíru v dialogovém okně Tisk kdykoli změnit.)

Výchozí velikost papíru se také použije jako velikost stránky při vytváření nového dokumentu v některé aplikaci, jako například Pages. Změna výchozí velikosti ovlivní jen nové dokumenty. Dříve vytvořené dokumenty se nezmění.

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, poté klikněte na Tiskárny a skenery.

  Otevřít předvolby Tiskárny a skenery

 2. Klikněte na místní nabídku „Výchozí velikost papíru“ a potom vyberte požadovanou velikost papíru.

Ruční podávání papíru při tisku

Pokud nechcete využít výchozí zásobník papíru, při tisku můžete papír podávat ručně (jestliže vaše tiskárna tuto funkci podporuje).

 1. Vyberte volbu Soubor > Tisk.

 2. Pokud je zobrazeno tlačítko Zobrazit podrobnosti, klikněte na něj.

 3. Klikněte na místní nabídku Volby tisku (na řádku oddělovače) a pak vyberte volbu Podavač papíru.

 4. Klikněte na tlačítko Všechny stránky ze zdroje a poté v místní nabídce vyberte volbu Ruční podávání.

Aby se daná volba zobrazovala, je možné, že tuto funkci bude třeba nastavit během konfigurace tiskárny.

Tisk dokumentu převráceně

Chcete-li tisknout na materiál, který do tiskárny nelze vložit v požadovaném směru, můžete ho vložit opačným směrem a vytisknout dokument převráceně. Tuto metodu můžete využít například při tisku na obálky, které nelze vložit horní stranou, nebo na papír s neobvyklým tvarem.

 1. Vyberte volbu Soubor > Tisk.

 2. Pokud je zobrazeno tlačítko Zobrazit podrobnosti, klikněte na něj.

 3. Klikněte na místní nabídku Volby tisku (na řádku oddělovače) a pak vyberte volbu Uspořádání.

 4. Vyberte volbu „Obrátit orientaci stránek“.

Tisk stránek v opačném pořadí

Během tisku dokumentu můžete nastavit jeho vytištění v pořadí od poslední stránky po první.

 1. Vyberte volbu Soubor > Tisk.

 2. Pokud je zobrazeno tlačítko Zobrazit podrobnosti, klikněte na něj.

 3. Klikněte na místní nabídku Volby tisku (na řádku oddělovače) a pak vyberte volbu Zpracování papíru.

 4. Klikněte na místní nabídku Pořadí stránek a potom vyberte možnost Obrátit.

 5. Klikněte na tlačítko Tisk.

Zmenšení a zvětšení tištěného dokumentu

Pokud chcete zmenšit nebo zvětšit tištěný dokument, můžete zadat procento jeho původní velikosti.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte volbu Soubor > Vzhled stránky. Klikněte na místní nabídku Nastavení a vyberte Atributy stránky, dále klikněte na místní nabídku Formát pro a vyberte možnost Libovolná tiskárna. Tím nastavíte měřítko pro všechny dokumenty, které vytisknete z této aplikace.

  • V případě, že volba Vzhled stránky není k dispozici, vyberte volbu Soubor > Tisk. Je-li k dispozici tlačítko Zobrazit podrobnosti, kliknutím na ně zobrazíte všechny dostupné volby.

 2. Do pole Měřítko zadejte procento velikosti.

  • Chcete-li dokument vytisknout větší, než je jeho původní velikost, zadejte hodnotu vyšší než 100.

  • Pro vytištění dokumentu menšího než jeho původní velikost zadejte hodnotu menší než 100.

Pokud měníte velikost dokumentu, před zahájením tisku je vhodné zobrazit jeho náhled. Více informací viz Tisk dokumentů.

Přizpůsobení dokumentu velikosti papíru v tiskárně

Dokument můžete přizpůsobit tak, aby odpovídal velikosti papíru ve vaší tiskárně. Například pokud máte dokument formátu A4, můžete ho přizpůsobit pro tisk na papír velikosti 8,5 x 11 palců.

 1. Vyberte volbu Soubor > Tisk.

 2. Pokud je zobrazeno tlačítko Zobrazit podrobnosti, klikněte na něj.

 3. Klikněte na místní nabídku Volby tisku (na řádku oddělovače) a pak vyberte volbu Zpracování papíru.

 4. Vyberte volbu „Přizpůsobit velikosti papíru“, klikněte na místní nabídku Cílová velikost papíru a poté vyberte velikost papíru ve vaší tiskárně.

  Pokud chcete přizpůsobit velikost dokumentu jen proto, že je pro papír ve vaší tiskárně příliš velký, vyberte možnost „Pouze zmenšit“. (Jestliže vyberete tuto volbu, i když dokument není pro váš papír příliš velký, vytiskne se v původní velikosti.)

V dialogovém okně Tisk můžete také vytvořit PDF nebo postscriptový dokument. Další informace najdete v tématech Uložení dokumentu ve formátu PDFUložení dokumentu ve formátu PostScript.