macOS High Sierra

Nastavení pokročilých voleb sítě

V předvolbách Síť můžete nastavit pokročilé volby, například konfiguraci WINS, DNS a proxy serverů podle toho, kterou síťovou službu používáte, a služby poskytované vaším poskytovatelem internetových služeb nebo správcem sítě. Některé možnosti nemusejí být u některých služeb k dispozici.

Nastavení TCP/IP

Některé síťové služby můžete nastavit tak, aby místo IPv4 adres používaly adresy IPv6. Viz Nastavení pokročilých voleb protokolu TCP/IP.

Nastavení DNS

Server DNS (Domain Name System) převádí internetové názvy na IP adresy, takže nemusíte znát IP adresu serveru, k němuž se chcete připojit. Viz Zadání nastavení DNS a vyhledávací domény.

Nastavení služby WINS

Služba WINS (Windows Internet Naming Service) je součástí serverů Microsoft Windows a spravuje přidružení názvů a poloh serverů k IP adresám (adresy pro Internet Protocol). Viz Nastavení možností služby WINS.

Nastavení proxy serveru

Je-li počítač připojen k síti, která je chráněna před přístupem z internetu bránou firewall, bude možná třeba určit proxy servery nebo použít pasivní režim FTP (PASV), abyste mohli některé stránky na internetu prohlížet. Viz Nastavení proxy serveru.

Hardwarová nastavení Ethernetu

Hardwarové volby Ethernetu můžete nastavit v případě, že to vaše síť vyžaduje a vaše síťová služba umožňuje. Viz část Nastavení pokročilých hardwarových voleb nebo Použití sítě Gigabit Ethernet.