macOS High Sierra

Řešení potíží s Time Machine

Obecná řešení potíží

Zkontrolujte, zda je zálohovací disk zapojený, zapnutý a řádně připojený k vašemu Macu. Pokud se zálohovací disk nachází v síti, ujistěte se, že jsou disk i Mac k této síti připojeny. Pokud dochází k problémům v síti, nemusí být zálohovací disk dostupný.

Stáhněte a nainstalujte veškeré nejnovější aktualizace systému macOS. Pokud máte disk Time Capsule, aktualizujte jeho software a firmware na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v tématu Udržování Macu v aktuálním stavu a článku podpory Apple Aktualizace softwaru základen AirPort.