macOS High Sierra

Obnovení celého systému

Pokud Mac zálohujete pomocí funkce Time Machine, můžete v případě poškození systému nebo startovacího disku systém obnovit.

Důležité: Zálohu Time Machine použijte k obnovení systému v Macu, který byl zdrojem dané zálohy. Chcete-li svá data přenést do jiného Macu, použijte Průvodce přenosem dat.

Obnovujete-li systém z důvodu potíží se startovacím diskem, opravte nebo vyměňte disk, než provedete následující postup.

 1. Tyto pokyny si vytiskněte.

  Klikněte na tlačítko Sdílet v okně Nápověda a potom vyberte Tisk.

 2. Ověřte, že je zálohovací disk Time Machine připojen a zapnut. Pokud se disk nachází v síti, ověřte, že je váš Mac součástí stejné sítě.

 3. Vyberte nabídku Apple > Restartovat. Po restartu Macu (některé počítače Mac přitom přehrají startovací zvuk) stiskněte klávesy Cmd a R a držte je, dokud se neobjeví logo Apple. Potom klávesy pusťte.

 4. Vyberte volbu „Obnovit ze zálohy Time Machine“ a poté klikněte na tlačítko Pokračovat.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Externí zálohovací disk: Vyberte tento disk a klikněte na Pokračovat.

  • Time Capsule: Z nabídky AirPort v pravé části řádku nabídek vyberte používanou síť, potom klikněte na Time Capsule a na „Připojit ke vzdálenému disku“.

  • Síťový zálohovací disk: Vyberte tento disk a klikněte na „Připojit ke vzdálenému disku“. Alternativně můžete kliknout na „Jiný server“ a zadat URL síťového disku.

 6. V případě potřeby zadejte jméno a heslo, které používáte pro připojení k zálohovacímu disku, a poté klikněte na položku Připojit.

 7. Vyberte datum a čas zálohy, kterou chcete obnovit, a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po obnovení systému může funkce Time Machine při příštím plánovaném zálohování provést úplné zálohování. To je normální. Po dokončení úplného zálohování bude Time Machine pokračovat v přírůstkovém zálohování.