macOS High Sierra

Vyloučení položek ze zálohování Time Machine

Ze zálohování můžete vyloučit jednotlivé položky s cílem ušetřit místo na zálohovacím disku nebo můžete také vyloučit položky, které zálohujete jinou metodou.

  1. Z nabídky Apple vyberte položku Předvolby systému a poté klikněte na volbu Time Machine.

    Otevřít předvolby Time Machine

  2. Klikněte na Volby.

  3. Klikněte na Přidat a poté vyberte jednu nebo více položek. Nebo můžete položky do seznamu přetáhnout. Chcete-li některou položku odstranit, vyberte ji a klikněte na tlačítko Odstranit . V předvolbách Time Machine můžete ze záloh Time Machine například vyloučit systémové soubory nebo složku Aplikace.

    Zálohovací disk je do seznamu položek, které nemají být zálohovány, přidán automaticky.

  4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka: Vyloučené položky se budou nadále zobrazovat v místních snímcích Time Machine.