macOS High Sierra

Návrat k předchozí verzi systému macOS

Pokud k zálohování Macu používáte Time Machine, můžete se snadno vrátit k předchozí verzi macOS, pokud máte po instalaci aktualizace potíže. Budete‑li chtít vybrat zálohu Time Machine ze SMB serveru, musí být na vašem Macu nainstalovaný macOS Sierra nebo novější.

Důležité: Při návratu budou smazány všechny změny souborů ve vašem Macu provedené od instalace nové verze macOS. Chcete-li nové nebo upravené soubory uložit, zkopírujte je na jiný disk nebo je zálohujte a teprve poté postupujte podle těchto pokynů.

  1. Tyto pokyny si vytiskněte.

    Klikněte na tlačítko Sdílet v okně Nápověda a potom vyberte Tisk.

  2. Vyberte nabídku Apple > Restartovat. Po restartu Macu (některé počítače Mac přitom přehrají startovací zvuk) stiskněte klávesy Cmd a R a držte je, dokud se neobjeví logo Apple. Potom klávesy pusťte.

  3. Vyberte volbu „Obnovit ze zálohy Time Machine“ a poté klikněte na tlačítko Pokračovat.

  4. Vyberte zálohovací disk Time Machine.

  5. Vyberte zálohu Time Machine, kterou chcete obnovit. Chcete-li počítač vrátit do stavu, v kterém se nacházel před instalací nové verze macOS, vyberte poslední zálohu před instalací nové verze.

  6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud jste zálohovali soubory popsané ve výše uvedené zprávě Důležité, můžete je nyní obnovit. Pokud jste je zálohovali pomocí Time Machine, klikněte na ikonu Time Machine řádku nabídek, vyberte Otevřít Time Machine a pak načtěte požadované soubory.