macOS High Sierra

Rychlý náhled souborů a složek

Rychlý náhled můžete použít k prohlížení fotografií, souborů nebo složek, aniž byste je otevřeli. Rychlý náhled můžete použít pro položky v oknech Finderu, na ploše, v e-mailech, ve zprávách a na dalších místech.

Obrázek v okně Rychlý náhled s tlačítky pro zobrazení náhledu na celou obrazovku, otevření souboru nebo jeho sdílení
 1. Vyberte jednu nebo více položek a stiskněte mezerník. Na položku můžete také přitlačit.

  Otevře se okno Rychlý náhled. Pokud jste vybrali více položek, zobrazí se první položka.

 2. V okně Rychlý náhled můžete provádět tyto akce:

  • Ruční zvětšování okna: Táhněte za jeho rohy.

  • Zobrazení položky na celé obrazovce: Klikněte na tlačítko Celá obrazovka vlevo. Chcete-li se vrátit k předchozí velikosti, klikněte na tlačítko Ukončit režim celé obrazovky .

  • Zobrazení následující nebo předchozí položky: Klikněte na šipky vlevo nebo stiskněte klávesy se šipkami doleva a doprava. V režimu celé obrazovky si můžete položky prohlédnout v prezentaci kliknutím na Přehrát.

  • Zobrazení položek v přehledu: Klikněte na tlačítko Zobrazení přehledu nalevo nebo stiskněte Cmd-Return.

  • Přehrání videokomponenty snímku Live Photo: Když v okně Rychlý náhled otevřete Live Photo, videokomponenta snímku se automaticky přehraje. Pokud chcete snímek Live Photo přehrát znovu, klikněte do jeho levého dolního rohu.

  • Otevření položky: Klikněte na Otevřít v aplikaci [aplikace].

  • Sdílení položky: Klikněte na tlačítko Sdílet vpravo.

 3. Až budete hotovi, zavřete okno Rychlý náhled: Stiskněte mezerník, znovu přitlačte nebo klikněte na tlačítko Zavřít .