macOS High Sierra

Práce na více plochách

Pokud otevřená okna aplikací zcela zaplní používanou plochu, můžete vytvořit další prostory zvané plochy a na nich okna uspořádat. Když pracujete na ploše, vidíte jen okna, která jsou na dané ploše.

Aktivací zobrazení Mission Control můžete zobrazit pruh ploch, na němž jednotlivé miniatury reprezentují vaše plochy a aplikace, které používáte v režimu celé obrazovky nebo v rozděleném zobrazení.

Řádek Spaces obsahující miniaturu plochy, aplikace v režimu celé obrazovky a v rozděleném zobrazení a také tlačítko Přidat pro vytvoření další plochy

Tip: Jednotlivé plochy můžete jedinečným způsobem odlišit například přiřazením odlišných obrázků na pozadí plochy. K tomu stačí přiřadit Předvolby systému ke všem plochám (postup přiřazení aplikací viz níže) a poté změnit obrázek plochy na každé ploše.

Vytvoření plochy

 1. Přejděte do zobrazení Mission Control a v pruhu ploch klikněte na tlačítko Přidat .

  Vytvořit můžete až 16 ploch.

 2. Jakmile jste hotovi, klikněte na některou plochu v pruhu ploch nebo na některé okno v zobrazení Mission Control.

Přechod mezi plochami

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Přejeďte třemi nebo čtyřmi prsty po trackpadu vlevo nebo vpravo. Pokud používáte myš Magic Mouse, přejeďte dvěma prsty.

 • Stiskněte klávesu Ctrl a klávesu šipka doprava nebo doleva.

 • Přejděte do zobrazení Mission Control, přesunutím ukazatele na horní okraj obrazovky zobrazte pruh ploch a poté klikněte na některou plochu.

Přesunutí okna aplikace mezi plochami

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Přetáhněte okno na okraj obrazovky. Okno se po krátké chvíli přesune na další plochu.

 • Umístěte ukazatel na záhlaví okna. Podržte prst na trackpadu nebo tlačítku myši a potom stiskněte klávesu Ctrl a klávesu s šipkou doprava nebo doleva.

 • Z plochy obsahující okno, které chcete přesunout, přejděte do zobrazení Mission Control. Poté okno přetáhněte na požadovanou plochu.

  Pokud okno přetáhnete na některou aplikaci v režimu celé obrazovky na pruhu ploch, můžete tyto dvě aplikace používat v rozděleném zobrazení.

Přiřazení aplikací k plochám

Pokud některou aplikaci (nebo Předvolby systému) přiřadíte k určité ploše, bude se tato aplikace vždy otevírat na dané ploše.

 1. Stiskněte a podržte ikonu aplikace v Docku.

  V některých případech se ikona aplikace nezobrazí v Docku, dokud předtím tuto aplikaci neotevřete.

 2. V zobrazené místní nabídce vyberte Volby a proveďte některou z následujících akcí:

  • Všechny plochy: Aplikace se zobrazí na každé ploše.

  • Tato plocha: Aplikace se zobrazí jen na aktuální ploše. Pokud však tuto aplikaci otevřete na celé obrazovce, objeví se na své vlastní ploše.

  • Plocha na obrazovce [číslo]: Aplikace se otevře na aktuální ploše na určené obrazovce (je‑li k dispozici více obrazovek).

  • Žádný: Aplikace se otevře na kterékoli ploše, kterou momentálně používáte.

Ve výchozím nastavení se v případě, že přepnete do některé aplikace, zobrazení plochy automaticky přepne na plochu obsahující otevřená okna pro tuto aplikaci. Pokud například vytvoříte nový dokument TextEditu na Ploše 3, ale okna TextEditu jsou již otevřena na Ploše 2, váš nový dokument se otevře na Ploše 2. Chcete-li změnit tato nastavení, použijte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na Mission Control.

Otevřít předvolby Mission Control

Smazání plochy

 1. Přejděte do zobrazení Mission Control a přesunutím ukazatele na horní okraj obrazovky zobrazte pruh ploch.

 2. Umístěte ukazatel na plochu, kterou chcete smazat, a klikněte na tlačítko Smazat , které se objeví.

  Pokud plocha obsahuje otevřená okna, budou tato okna přesunuta na jinou plochu.

Režim celé obrazovky nebo rozděleného zobrazení pro aplikaci můžete rychle ukončit tím, že přesunete ukazatel na miniaturu dané aplikace v pruhu ploch a kliknete na tlačítko ukončení , které se objeví.