macOS High Sierra

Přehled Sdílení obrazovky

Vestavěnou funkci sdílení obrazovky můžete použít k připojení k jinému Macu v síti a zobrazení jeho obrazovky na vašem Macu. Sdílení obrazovky můžete využít k připojení ke svému Macu na dálku, při řešení potíží s Macem jiného uživatele nebo při spolupráci s jinými uživateli na projektu, jako je například tvorba webových stránek nebo prezentace.

Pokud používáte iCloud, můžete pomocí funkce Zpět na můj Mac sdílet obrazovku Macu ve vzdálené síti.

Chcete-li používat další funkce vzdálené správy, jako je například instalace a konfigurace aplikací, pomoc vzdáleným uživatelům nebo vytváření podrobných zpráv, můžete v obchodě App Store zakoupit Apple Remote Desktop. Pomocí Apple Remote Desktopu lze na dálku spravovat počítače Mac v komerčním nebo podnikovém prostředí.

Sdílení obrazovky i sdílení obrazovky pomocí Remote Desktopu je kompatibilní s technologií VNC (Virtual Network Computing), která je standardem pro vzdálené ovládání počítačů v síti pomocí protokolu TCP/IP.