macOS High Sierra

Kontrola připojení USB zařízení

Jestliže USB zařízení nepracuje správně, je možné, že není správně připojeno k počítači.

  • Zkontrolujte připojení k portu a kabelu: Jestliže je počítač vybaven více USB porty , připojte kabel zařízení k jinému portu. Jestliže nelze zařízení nadále používat, požádejte o informace výrobce zařízení.

    Můžete-li zařízení po přepnutí portů používat, připojte k prvnímu portu jiné zařízení. Jestliže toto zařízení nelze používat, vypněte počítač a odpojte jej ze zásuvky. Vyčkejte přibližně 1 minutu, poté počítač znovu zapojte do zásuvky a zapněte jej.

    Jestliže nelze zařízení s portem stále používat, může být třeba počítač opravit. Další informace najdete v tématu Jak provádět servis a opravy počítače Mac.

  • Kontrola USB rozbočovače: Je-li zařízení připojeno k rozbočovači USB, ujistěte se, že rychlosti zařízení i rozbočovače se shodují. Například úložné zařízení standardu USB 3.0 SuperSpeed připojte k rozbočovači USB 3.0 SuperSpeed.

  • Kontrola zařízení v řetězci: Odpojte všechna ostatní zařízení. Pokud je to nutné, připojte klávesnici a myš k jinému USB portu . Nepoužívejte rozbočovače ani prodlužovací kabely USB.

Jestliže nyní lze zařízení používat, může problém způsobovat některé z ostatních zařízení. Zkuste zařízení postupně znovu připojit k počítači. Když zjistíte, které zařízení problém způsobuje, v příslušné dokumentaci vyhledejte kroky k řešení potíží.