macOS High Sierra

Síťové předvolby Wi-Fi

Na panelu Wi-Fi v předvolbách Síť lze na Macu nastavit a spravovat připojení k Wi-Fi síti.

Stav

Informuje o tom, zda jste připojeni k Wi-Fi síti. Také je možné síť Wi-Fi zapnout nebo vypnout.

Název sítě

Z místní nabídky vyberte síť. Je-li síť chráněna heslem, budete vyzváni k jeho zadání.

Automaticky se připojovat k této síti

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li se automaticky připojit k zadané síti.

Zeptat se na připojení do nových sítí

Toto pole zaškrtněte, chcete-li být informováni, když jsou dostupné sítě, ke kterým jste se ještě nepřipojili.

802.1X

Pokud je nainstalován profil pro síť chráněnou technologií 802.1X, zobrazí se název sítě. Kliknutím na tlačítko Připojit se připojte k síti.

Zobrazit stav Wi‑Fi v řádku nabídek

Pomocí stavové ikony Wi-Fi sítě můžete tuto síť zapnout nebo vypnout, připojit se k ní, připojit se k skryté síti, vytvořit síť nebo otevřít předvolby Síť.

Pokročilé

Po kliknutí na Pokročilé můžete nastavit volby sítě, například nastavení TCP/IP, DNS, WINS, proxy serveru a další.