macOS High Sierra

Nastavení a využití sdílení obrazovky

Během sdílení obrazovky může uživatel jiného Macu sledovat její obsah a otevírat, přesunovat či zavírat soubory a okna, otevírat aplikace nebo dokonce i restartovat váš Mac.

Nastavení sdílení obrazovky

 1. Otevřete předvolby Sdílení (vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na Sdílení).

  Otevřít předvolby Sdílení

 2. Zaškrtněte políčko Sdílení obrazovky.

  Pokud je označené zaškrtávací políčko Vzdálená správa, musíte je nejprve odznačit a teprve potom můžete vybrat Sdílení obrazovky.

 3. Chcete-li určit uživatele, kteří mohou obrazovku sdílet, vyberte jednu z těchto možností:

  • Pouze tito uživatelé: Možnost sdílení obrazovky je omezena jen na konkrétní uživatele.

 4. Pokud jste vybrali možnost „Pouze těmto uživatelům“, klikněte ve spodní části seznamu uživatelů na tlačítko Přidat a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte uživatele ze seznamu Uživatelé a skupiny, kde jsou uvedeni všichni uživatelé vašeho Macu vyjma uživatelů s právy jen pro sdílení a hostů.

  • Vyberte uživatele ze seznamu Síťoví uživatelé nebo Síťové skupiny, kde jsou uvedeni všichni uživatelé a skupiny se síťovými účty na serverech. Síťoví uživatelé a členové síťových skupin se mohou pomocí svého síťového jména a hesla připojit k vašemu Macu a sdílet jeho obrazovku.

 5. Chcete-li pro sdílení obrazovky nastavit dodatečné volby, klikněte na Nastavení počítače a vyberte si z následujícího:

  • Kdokoli může požádat o řízení obrazovky: Před tím, než uživatelé počítačů zahájí sdílení obrazovky s vaším Macem, mohou místo zadávání uživatelského jména a hesla požádat o svolení.

  • Uživatelé VNC mohou řídit obrazovku po zadání hesla: Ostatní uživatelé mohou sdílet vaši obrazovku pomocí prohlížecí aplikace VNC na iPadu nebo na počítači se systémem Windows, pokud zadají heslo, které zde nastavíte. Pokud tuto volbu vyberete, měli byste vytvořit velmi bezpečné heslo.

Sdílení obrazovky s jiným Macem

Pokud máte příslušná oprávnění, můžete zobrazit a ovládat obrazovku jiného Macu v síti.

Než začnete, zkontrolujte, zda je v Macu, jehož obrazovku chcete ovládat, aktivováno sdílení obrazovky.

 1. Otevřete okno Finderu. Pokud se v oddílu Sdílené na bočním panelu nezobrazují žádné počítače, umístěte ukazatel na slovo Sdílené a klikněte na Ukázat.

 2. Zobrazte všechny dostupné počítače kliknutím na Vše a poté dvojím kliknutím vyberte počítač, jehož obrazovku chcete sdílet.

 3. Klikněte na Sdílet obrazovku.

  Pokud jsou oba počítače přihlášeny pod stejným Apple ID, spustí se relace sdílení obrazovky. Pokud ne, budete vyzváni k zadání jména a hesla uživatele s přístupovým oprávněním pro sdílení obrazovky na daném počítači nebo si můžete vyžádat povolení ke sdílení obrazovky, pokud to daný počítač umožňuje.

 4. Pokud je už k Macu připojen jiný vzdálený uživatel, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda si přejete sdílet obrazovku s tímto vzdáleným uživatelem (Sdílet monitor) nebo se souběžně přihlásit s použitím jiného uživatelského jména a obrazovky (Přihlásit se).

  Pokud vyberete volbu Přihlásit se, budete Mac sdílet s druhým vzdáleným uživatelem, ale ne na stejné obrazovce.

Pokud znáte IP adresu nebo název Macu, který chcete sdílet, můžete se k němu připojit také tak, že ve Finderu vyberete volbu Připojit > Připojit k serveru a do pole Adresa serveru zadáte vnc://[IPadresa] nebo vnc://[nazev.domeny].

Chcete-li najít adresu sdíleného Macu, otevřete předvolby Sdílení na tomto Macu a vyberte Sdílení obrazovky.

Nastavení předvoleb pro sdílení obrazovky

Při sdílení obrazovky s jiným Macem můžete nastavit předvolby pro sdílení obrazovky, které umožňují upravit velikost a kvalitu zobrazení sdílené obrazovky.

 1. Zahajte relaci sdílení obrazovky s Macem ve vaší síti.

 2. Vyberte volby Sdílení obrazovky > Předvolby a poté nastavte tyto možnosti:

  • V části Zobrazit vyberte možnost „Velikost podle místa“ nebo „Zobrazit plnou velikost“ podle velikosti vaší obrazovky a podle toho, kolik prostoru chcete pro sdílenou obrazovku použít. Tato volba určuje standardní chování pro sdílení obrazovek počítačů, k nimž jste ještě nebyli připojeni. Chcete‑li změnit aktuální měřítko, vyberte Zobrazení > Vypnout přizpůsobování velikosti okna nebo Zobrazení > Přizpůsobit velikosti okna.

  • Výběrem některé volby „Posunout obrazovku“ v části Zobrazit můžete určit, jak se má okno sdílení obrazovky chovat při posouvání ukazatele. Snáze se můžete rozhodnout tak, že postupně vyberete obě volby a chvíli budete posouvat ukazatelem v okně.

  • Chcete-li prohlížet sdílenou obrazovku rychleji, vyberte v části Kvalita možnost „Upravit kvalitu podle stavu sítě“. Požadujete-li podrobnější sdílený obraz, vyberte možnost „Zobrazit v plné kvalitě“. Tato volba určuje standardní chování pro sdílení obrazovek počítačů, k nimž jste ještě nebyli připojeni. Chcete‑li změnit aktuální měřítko, vyberte Zobrazení > Adaptivní kvalita nebo Zobrazení > Plná kvalita.

   Nejlepších výsledků při připojení Macu do rychlé sítě dosáhnete, pokud budete obrazovku prohlížet v plné velikosti a přitom ji zobrazíte v plné kvalitě.

  • V části Zablokovaní uživatelé vyberte některou možnost v místní nabídce „Povolit požadavky na sdílení obrazovky od“. Sdílení obrazovky můžete povolit každému uživateli, který se pokusí připojit k vašemu počítači s použitím Apple ID nebo pouze vašim kontaktům.

   Chcete‑li zakázat sdílení vaší obrazovky uživatelům s určitým Apple ID, klikněte na tlačítko Přidat , zadejte Apple ID uživatele a klikněte na Blokovat. Chcete-li uživatele odblokovat, vyberte jej v seznamu a klikněte na tlačítko Odstranit .

Nastavení voleb zobrazení při sdílení obrazovky jiného počítače

Pokud sdílíte obrazovku jiného Macu, možnosti zobrazení závisí na síťovém připojení a velikosti sdílené obrazovky.

 1. Zahajte relaci sdílení obrazovky s Macem ve vaší síti.

 2. V nabídce Zobrazení nastavte tyto volby:

  • Zobrazit řádek panelů: Pomocí této volby můžete zobrazit nebo skrýt řádek panelů.

  • Zapnout/Vypnout úpravy velikosti: Se zapnutou úpravou velikosti bude na vaší obrazovce zobrazena celá obrazovka sdíleného Macu. S vypnutou úpravou velikosti bude sdílená obrazovka v plné velikosti a možná bude třeba se na sdílené obrazovce posouvat, abyste zobrazili celý její obsah.

  • Přepnout do režimu sledování/Přepnout do režimu ovládání: V režimu sledování můžete sledovat, co se děje na sdílené obrazovce, ale nemůžete ovládat ukazatel, přesouvat okna, otevírat a zavírat dokumenty ani provádět další úlohy. V režimu sledování v systému OS X 10.9 nebo novějším můžete kliknutím a podržením ukazatele zvýraznit místo na obrazovce. V režimu ovládání můžete sdílenou obrazovku ovládat.

  • Adaptivní kvalita: Tuto volbu použijte, pokud je Mac připojen k pomalejší síti. Adaptivní kvalita je upravována podle rychlosti sítě.

  • Plná kvalita: Tuto volbu použijte, pokud je Mac připojen k rychlé síti a požadujete plné rozlišení.

  • Zobrazit/Skrýt panel nástrojů: Zobrazení nebo skrytí tlačítek zobrazení pro úpravu měřítka, sdílení schránky a dalších voleb.

  • Vlastní panel nástrojů: Přetáhněte tlačítka na panel nástrojů nebo mimo něj.

  • Spustit režim celé obrazovky: Okno sdílení obrazovky se roztáhne na celou obrazovku. Chcete-li zobrazit panel nabídek a také nabídky, přesuňte ukazatel na horní okraj obrazovky.

  • Monitory: Používá-li Mac, jehož obrazovku sdílíte, více obrazovek, můžete si vybrat, který monitor chcete sledovat.

Sdílení obsahu schránky s jiným Macem

Při sdílení obrazovky počítače s jiným počítačem můžete přenášet informace mezi schránkami těchto počítačů. Například můžete:

 • Kopírovat text a obrázky z dokumentů v jednom Macu a vkládat je do dokumentů v jiném Macu.

 • Vybrat a přetáhnout text a obrázky z jednoho Macu do druhého.

 • Zkopírovat odkaz z webového prohlížeče a vložit jej do webového prohlížeče v jiném Macu.

 • Zkopírovat text z dokumentu v jednom Macu a ve formě výstřižku jej vložit na plochu v druhém Macu.

 1. Zahajte relaci sdílení obrazovky s Macem ve vaší síti.

 2. Vyberte volbu Úpravy > Použít sdílenou schránku.

Ke kopírování textu, obrázků, fotografií a videí na zařízení Apple můžete také použít Univerzální schránku a obsah můžete poté vložit do jiného zařízení Apple.

Odesílání souborů během sdílení obrazovky jiného počítače

Při sdílení obrazovky počítače s jiným počítačem můžete mezi těmito dvěma počítači přenášet soubory.

 1. Zahajte relaci sdílení obrazovky s Macem ve vaší síti.

 2. Vyberte soubor nebo složku a přetáhněte je do okna sdílení obrazovky.