macOS High Sierra

Postupy rychlého zobrazení a otevření položek

Používáte-li některý soubor, složku nebo aplikaci častěji, máte několik možností, jak přístup k této položce a její otevření urychlit.

 • Otvírání aplikací v Launchpadu: Klikněte na ikonu Launchpadu v Docku a pak kliknutím otevřete požadovanou aplikaci. V Launchpadu jsou na celé obrazovce zobrazeny všechny vaše aplikace včetně aplikací stažených z obchodu App Store.

  Modrá šipka ukazující na ikonu Launchpadu v Docku.

  Uspořádání aplikací v Launchpadu můžete upravit přetažením. Aplikace také můžete seskupit do složek. Více informací viz Zobrazení a otevření aplikací na Launchpadu.

 • Otvírání souborů, složek nebo aplikací v Docku: Chcete‑li do Docku přidat položky, přetáhněte soubory a složky napravo od oddělovací čáry Docku. Aplikace přetahujte nalevo od oddělovací čáry Docku. (Aplikace můžete přetáhnout z Launchpadu nebo Finderu.) Chcete‑li rychle otevřít některou položku v Docku, jednoduše na ni klikněte.

  Oddělovací čára Docku mezi aplikacemi (vlevo) a soubory a složkami (vpravo).

  Pokud jste Dock na ploše přesunuli na stranu, přetahujte soubory a složky pod oddělovač a aplikace nad něj. Další informace o Docku najdete v tématu Použití Docku.

 • Otevření naposledy použitých souborů ve Finderu: Kliknutím na ikonu Finder v Docku otevřete okno Finderu. Na bočním panelu Finderu klikněte na Poslední a pak dvakrát klikněte na ikonu nebo název souboru.

  Modrá šipka ukazující na složku Poslední
 • Uspořádání položek: Když máte položky uspořádané podle jména, můžete udržovat složky (v abecedním pořadí) na začátku seznamu. Také můžete kliknout na tlačítko uspořádání položek a vybrat některou volbu. Hledáte-li například soubor nebo složku, kterou jste používali v nedávné době, vyberte možnost Poslední otevření. Více informací viz Řazení položek, uspořádání ikon a úprava velikosti sloupců.

 • Otevření naposledy použitých položek: Vyberte nabídku Apple > Poslední položky. Zde jsou uvedeny aplikace, dokumenty a servery, které jste použili v poslední době. U některých aplikací můžete také zobrazit dokumenty, na nichž jste naposledy pracovali.

  Chcete-li změnit počet položek zobrazených v této nabídce, vyberte v nabídce Apple možnost Předvolby systému, klikněte na Obecné, poté na místní nabídku Poslední položky a vyberte požadovaný počet.

 • Otevření položky ve výsledcích hledání Spotlight: Napravo v řádku nabídek klikněte na ikonu Spotlight a vyhledejte požadovaný soubor, složku nebo aplikaci. Požadovanou položku můžete otevřít dvojím kliknutím nebo ji můžete zvýraznit a stisknout klávesu Return. Více informací viz Hledání ve Spotlightu.

 • Požádání Siri o otevření položky: Klikněte na ikonu Siri u pravého kraje řádku nabídek a požádejte Siri o vyhledání souboru, složky nebo aplikace. Požadovanou položku můžete otevřít dvojím kliknutím nebo ji můžete zvýraznit a stisknout klávesu Return. Více informací viz Použití Siri na Macu.

 • Označení souborů značkami: Vyberte soubor nebo složku, klikněte na tlačítko Značky (nebo použijte Touch Bar) a zadejte novou značku nebo vyberte značku ze seznamu. Můžete také přidržet klávesu Ctrl a kliknout na požadovaný soubor či složku nebo můžete na položku klepnout dvěma prsty. Poté v místní nabídce vyberte některou značku .

  Chcete-li rychle zobrazit označené položky, klikněte na bočním panelu Finderu v oddílu Značky na požadovanou značku. Více informací viz Uspořádání souborů pomocí značek.

 • Nastavení dynamické složky: Dynamické složky automaticky shromažďují dokumenty na základě nastavených kritérií. Můžete například nastavit dynamickou složku pro všechny tabulky nebo všechny dokumenty, jejichž názvy obsahují slovní spojení „dovolená v Paříži“. Více informací viz Vytvoření nebo změna dynamické složky.

 • Vytvoření zástupce: Vyberte soubor, složku nebo aplikaci a použijte příkaz Soubor > Vytvořit zástupce nebo stiskněte Cmd–L. Zástupce můžete uložit, kam je třeba. Položku pak lze rychle otevřít dvojím kliknutím na zástupce. Více informací viz Vytvoření a odstranění zástupců.