macOS High Sierra

Přepnutí počítače Mac do režimu spánku

Pokud Mac nepoužíváte, aktivací spánku můžete ušetřit energii. Jestliže přepnete Mac do režimu spánku, zůstane zapnutý, ale spotřeba energie bude mnohem nižší. Probuzení počítače Mac ze spánku je rychlejší než jeho spuštění po vypnutí.

Uspání nebo probuzení Macu

 • Mac uspíte kterýmkoli z následujících úkonů:

  • Vyberte nabídku Apple > Uspat.

  • V případě přenosného Macu zavřete displej.

  • Pokud používáte přenosný Mac s CD a DVD jednotkou, stiskněte kombinaci Alt-Cmd-klávesa vysunutí média ⏏.

 • Chcete-li Mac probudit, proveďte kterýkoli z následujících úkonů:

  • Stiskněte klávesu na klávesnici nebo klikněte na myš nebo trackpad.

  • V případě přenosného Macu otevřete displej.

Uspání nebo probuzení Macu ovladačem Apple Remote

Některé Macy vybavené infračerveným přijímačem můžete uspávat a probouzet pomocí ovladače Apple Remote.

 • Uspání Macu: Stiskněte a podržte na ovladači tlačítko Přehrát/pozastavit.

 • Probuzení Macu: Stiskněte na ovladači jakékoli tlačítko.

Pokud jste ke svému Macu připojili externí monitor, můžete funkci zapínacího tlačítka a tlačítek nastavení jasu tohoto monitoru pro Mac přizpůsobit v předvolbách Volby.