macOS High Sierra

Přizpůsobení vzhledu plochy

Vlastní vzhled plochy (oblasti na pozadí obrazovky) můžete nastavit několika způsoby.

Změna obrázku zobrazeného na ploše

V předvolbách Plocha můžete vybrat obrázek použitý na ploše. Počítač Mac obsahuje desítky obrázků na plochu, ze kterých si můžete vybrat. Je ale také možné použít vlastní obrázek nebo jednobarevné pozadí.

Tip: Chcete-li rychle použít obrázek, který máte v aplikaci Fotky, vyberte ho ve Fotkách, klikněte na tlačítko Sdílet na panelu Fotek a vyberte volbu Nastavit obrázek na ploše.

Panel Plocha v předvolbách systému
 1. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na volbu Plocha a spořič a poté klikněte na Plocha.

  Otevřít panel Plocha

 2. Vlevo vyhledejte obrázek nebo barvu:

  • Obrázky a barvy dodané s Macem: Klikněte na rozbalovací trojúhelníček vedle položky Apple a vyberte Obrázky na plochu nebo Barvy.

  • Vaše obrázky: Klikněte na rozbalovací trojúhelníček u položky Fotky (nebo iPhoto, je‑li k dispozici). Nachází-li se váš obrázek ve složce Obrázky nebo jiné složce, klikněte na rozbalovací trojúhelníček u položky Složky a poté vyberte složku.

   Chcete‑li přidat složku, klikněte na tlačítko Přidat , najděte a vyberte požadovanou složku a potom klikněte na možnost Vybrat.

   Pokud se po zvolení složky obsahující vaše obrázky žádné z nich nezobrazí, obrázky nemusí být ve správném formátu (JPEG, PICT, TIFF nebo PNG). Chcete-li změnit formát obrázku, otevřete jej v aplikaci Náhled a poté jej uložte v novém formátu. Pokud jsou obrázky neostré, zkuste použít větší (například 1 024 x 768 pixelů).

 3. Vpravo klikněte na obrázek, který chcete použít.

  Plocha se ihned změní, takže se můžete podívat, jak bude obrázek vypadat. Pokud používáte vlastní obrázek, můžete určit, zda má vyplnit obrazovku, být vystředěn nebo má být použito jiné uspořádání. Několika kliknutími můžete snadno vyzkoušet různé obrázky a uspořádání, dokud nenajdete nejlepší variantu.

Pokud se nemůžete rozhodnout pro jediný obrázek, můžete postupně střídat všechny obrázky umístěné v nějaké složce. Zaškrtněte políčko „Změnit obrázek“ a vyberte, jak často se má obrázek měnit – například každou hodinu. Tato volba může ovlivnit výkon některých aplikací, jako například her, které hojně využívají grafiku. Chcete‑li později opět použít jen jeden obrázek, zrušte zaškrtnutí políčka.

Na ploše můžete mít například i obrázek, který jste našli na internetu. Klikněte na obrázek a podržte klávesu Ctrl, v místní nabídce pak vyberte možnost Použít jako obrázek na ploše.

Použití spořiče obrazovky

V předvolbách Spořič obrazovky můžete zvolit spořič obrazovky, který se má používat během vaší nepřítomnosti u Macu, když je plocha skryta.

Panel Spořič obrazovky v Předvolbách systému
 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na volbu Plocha a Spořič a poté klikněte na volbu Spořič obrazovky.

  Otevřít panel Spořič obrazovky

 2. Klikněte na požadované tlačítko spořiče obrazovky vlevo a vyberte možnosti, jak má spořič vypadat.

  • Zdroj: Klikněte na místní nabídku a vyberte obrázky, které se mají zobrazovat ve spořiči. Použít můžete obrázky dodané společně s Macem, nebo vybrat vaše vlastní z Knihovny fotografií nebo jiné složky.

   V okně náhledu vidíte, jak bude spořič obrazovky vypadat; chvilku vyčkejte na ukázku zvoleného nastavení.

  • Náhodné pořadí snímků: Pokud chcete, aby se obrázky namísto pevného pořadí ve zdroji zobrazovaly v náhodném pořadí, zaškrtněte toto políčko.

 3. Vyberte další volby spořiče obrazovky.

  • Spustit po: Klikněte na místní nabídku a vyberte, po jak dlouhé době nečinnosti Macu se má spořič obrazovky spustit. Pokud například vyberete 5 minut, spořič obrazovky se spustí po pěti minutách, kdy je Mac nečinný.

  • Zobrazit s hodinami: Pokud zaškrtnete toto políčko, spořič obrazovky se bude zobrazovat s časem.

  • Aktivní rohy: Po zaškrtnutí tohoto políčka můžete nastavit zkratku pro spuštění spořiče obrazovky.

Spořič obrazovky můžete stisknutím libovolné klávesy, posunutím myši nebo stisknutím trackpadu zastavit a vrátit se zpět na plochu.

Pokud požadujete při zastavování spořiče obrazovky větší zabezpečení, viz téma Požadování hesla po probuzení Macu.

Nastavení tmavého řádku nabídek a Docku

Když vyberete pro řádek nabídek a Dock tmavší nastavení, plocha bude mít tmavší vzhled.

 1. Použijte nabídku Apple > Předvolby systému a poté klikněte na Obecné.

  Otevřít předvolby Obecné

 2. Vyberte Tmavý řádek nabídek a Dock.

Změna barvy tlačítek, nabídek, oken a zvýraznění

Na panelu Obecné v Předvolbách systému můžete vybrat nové barvy pro tlačítka, nabídky, okna a označený text.

 1. V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému a poté klikněte na volbu Obecné.

  Otevřít předvolby Obecné

 2. Klikněte na místní nabídku Vzhled a vyberte barvu, která se má použít pro tlačítka, nabídky a okna.

 3. Klikněte na místní nabídku „Barva zvýraznění“ a vyberte barvu pro zvýraznění označeného textu.