macOS High Sierra

Nastavení základny AirPort

Základnu AirPort Extreme, AirPort Express nebo AirPort Time Capsule lze nastavit tak, aby sdílela širokopásmový přístup k internetu s bezdrátovými počítači v síti a umožnila sdílení USB tiskárny.

Základnu AirPort Express lze nastavit také pro přehrávání hudby ze služby iTunes přes AirPlay na zvukové aparatuře nebo přes napájené reproduktory.

  1. Připojení správných kabelů k základně:

    • Připojení k Internetu: Zapojte ethernetový kabel z DSL nebo kabelového modemu do ethernetového WAN portu na základně.

    • Sdílení USB tiskárny: Připojte USB kabel z kompatibilní USB tiskárny k USB portu na základně.

    • Přehrávání hudby z aplikace iTunes přes AirPlay na základně AirPort Express: Připojte audiokabel z vaší zvukové aparatury do zvukové minizdířky na základně AirPort Express.

  2. Zapojte napájecí zástrčku zařízení do elektrické zásuvky.

  3. Na Macu klikněte na stavovou ikonu Wi-Fi v řádku nabídek a vyberte zařízení.

  4. Otevře se nabídka Nastavení AirPortu. Nastavte bezdrátové zařízení podle pokynů na obrazovce.

Zařízení AirPort Express je kompatibilní s napájenými reproduktory zapojovanými do zvukové minizdířky. Neumožňuje však použití napájených USB reproduktorů.

Další informace o použití technologie AirPort zobrazíte v Nastavení AirPortu příkazem Nápověda > Nápověda pro Nastavení AirPortu.

Otevřít Nastavení AirPortu