macOS High Sierra

Rychlé získání informací pomocí Dashboardu

Dashboard je sbírka malých programů, nazývaných „widgety“, které umožňují rychle provádět celou řadu různých úloh, například sledovat ceny akcií, vyhledávat informace o počasí atd.

Poznámka: Widgety můžete používat také v zobrazení dnešního dne v Oznamovacím centru. Více informací viz Použití Oznamovacího centra.

Zapnutí Dashboardu

 1. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému a poté klikněte na Mission Control.

  Otevřít předvolby Mission Control

 2. Klikněte na místní nabídku Dashboard a potom vyberte způsob zobrazení Dashboardu.

  • Jako plocha: Dashboard se zobrazí na samostatné ploše. Na Dashboard přejdete stisknutím odpovídající klávesové zkratky nebo přecházením mezi plochami.

  • Jako překryv: Dashboard se zobrazí nad plochou.

Nastavení zkratek pro Dashboard

V závislosti na myši nebo trackpadu se v oddílu Klávesové zkratky a myš mohou zobrazit dva sloupce místních nabídek.

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a poté klikněte na volbu Mission Control.

  Otevřít předvolby Mission Control

 2. V oddílu Klávesové zkratky a myš klikněte na místní nabídku Zobrazit Dashboard dole na panelu předvoleb a potom vyberte klávesovou zkratku.

  Pokud uvidíte druhou místní nabídku Zobrazit Dashboard, můžete určit zkratu myši.

 3. Klikněte na Aktivní rohy, klikněte na místní nabídku a potom vyberte Dashboard.

  Když přesunete ukazatel na tento roh obrazovky, Dashboard se otevře.

Otevření Dashboardu

 • Požadavky na Siri: Klikněte na ikonu Siri na řádku nabídek a řekněte frázi „Open Dashboard“.

 • Z Launchpadu: Otevřete Launchpad a klikněte na Dashboard.

 • Pomocí trackpadu: Pokud je Dashboard nastavený jako plocha, přejeďte doprava třemi prsty. Chcete-li Dashboard zavřít, přejeďte doleva.

 • Pomocí myši: Klikněte myší podle zkratky myši nastavené v předvolbách Mission Control.

 • Pomocí klávesnice: Použijte klávesovou zkratku nastavenou v předvolbách Mission Control.

Pokud budete chtít Dashboard zavřít, stiskněte klávesu Esc, klikněte kdekoli na obrazovce nebo znovu použijte zkratku pro trackpad nebo zkratku myši.

Určení widgetů zobrazených na Dashboardu

 • Přidání widgetu: V Dashboardu klikněte na tlačítko Přidat v levém dolním rohu obrazovky a potom klikněte na požadovaný widget.

  Na Dashboardu můžete své widgety uspořádat jejich přetažením po obrazovce.

 • Odebrání widgetu: V Dashboardu klikněte na tlačítko Odstranit v levém dolním rohu obrazovky a potom klikněte na tlačítko Zavřít u widgetu, který chcete odebrat.

  Není-li zavírací tlačítko k dispozici, stiskněte klávesu Alt a umístěte ukazatel na widget.

Nastavení voleb pro widgety

Některé widgety umožňují upravit nastavení. Ve widgetu Poznámky můžete například změnit písmo nebo barvu poznámky.

 • V Dashboardu přesuňte ukazatel na widget a poté kliknutím na tlačítko Informace (je-li uvedeno) zobrazte nastavení widgetu.