macOS High Sierra

Vytvoření a použití složky pro vypálení

Můžete vytvořit složku pro vypálení, do níž umístíte soubory, které chcete vypálit na CD nebo DVD. Složky pro vypálení jsou užitečné při vypalování více kopií složky nebo pokud pravidelně zálohujete sadu souborů tím, že je vypálíte na disk.

Vytvoření složky pro vypálení

 1. Chcete-li novou složku pro vypálení vytvořit na ploše (pozadí obrazovky), klikněte na plochu, jinak otevřete okno, do kterého chcete složku pro vypálení umístit.

 2. Vyberte volbu Soubor > Nová složka pro vypálení a zadejte název složky.

  Poznámka: Pokud váš počítač nemá interní jednotku nebo připojenou externí jednotku, která může vypalovat disky, příkaz Nová složka k vypálení se v nabídce Soubor neobjeví. Příkaz Nová složka k vypálení se zobrazí po připojení externí jednotky.

 3. Přetáhněte do složky k vypálení položky, které chcete vypálit na disk.

  Složka k vypálení na ploše

  Finder do složky k vypálení umístí zástupce, originální položky nebudou přesunuty.

Chcete-li mít v budoucnu ke složce k vypálení rychlý přístup, přetáhněte ji do části Oblíbené na bočním panelu Finderu.

Vypálení obsahu složky pro vypálení na disk

 1. Otevřete složku pro vypálení a klikněte na tlačítko Vypálit. (Je-li složka k vypálení umístěna na bočním panelu Finderu, klikněte na ikonu vypálení vedle složky.)

 2. Do optické jednotky v počítači nebo do optické jednotky připojené k počítači vložte prázdný disk a postupujte podle pokynů. Na disk budou vypáleny původní soubory, na které zástupci odkazují.

Pokud Finder nedokáže původní soubor zástupce najít, zobrazí dotaz, zda má být vypalování zrušeno nebo má pokračovat bez položky. Pokud akci zrušíte, disk zůstane prázdný.