macOS High Sierra

Předvolby pro Finder

V předvolbách Finderu můžete nastavit volby pro okna Finderu, přípony souborů a Koš.

Chcete-li zobrazit předvolby pro Finder, klikněte na ikonu Finderu v Docku a vyberte volbu Finder > Předvolby.

Modrá šipka ukazující na ikonu Finderu na levé straně Docku.

Obecné

Na ploše zobrazit tyto položky

Vyberte všechny položky, které mají být zobrazeny na ploše.

V nových oknech Finderu se zobrazí

Vyberte složku, která má být zobrazena při otevření nového okna Finderu.

Otvírat složky na panelech místo nových oken

Vyberte akci, která se má provést, když stisknete a podržíte klávesu Cmd, a dvakrát kliknete na složku.

 • Při aktivaci volby: Složky se otevřou na panelech.

 • Při deaktivaci volby: Složky se otevřou v oknech.

Značky

V bočním panelu zobrazit tyto značky

Zde můžete přizpůsobit značky, které se mají zobrazit na bočním panelu Finderu.

 • Zobrazení značky na bočním panelu: Zaškrtněte políčko vpravo u značky.

 • Změna barvy značky: Klikněte na barvu u značky a poté vyberte novou barvu.

 • Změna názvu značky: Klikněte na značku, poté klikněte na aktuální název značky a zadejte nový název.

 • Vytvoření nové značky: Klikněte na tlačítko Přidat .

 • Smazání značky: Vyberte značku a klikněte na tlačítko Odstranit .

Oblíbené značky

V případě potřeby můžete přizpůsobit značky, které se zobrazí v místní nabídce po přidržení klávesy Ctrl a kliknutí na soubor.

 • Přidání značky: Vyberte značku v seznamu nad oddílem Oblíbené značky a přetáhněte ji na značku, kterou chcete nahradit. Do místní nabídky můžete umístit až sedm značek.

 • Odebrání značky: Přetahujte značku z oddílu Oblíbené značky, dokud se nezobrazí značka odstranění .

Další informace o značkách najdete v tématu Uspořádání souborů pomocí značek.

Boční panel

V bočním panelu zobrazit tyto položky

Vyberte položky, které mají být zobrazeny v bočním panelu Finderu.

Tyto položky se zobrazí rovněž v dialozích Otevřít a Uložit.

Pokročilé

Zobrazit přípony jmen souborů

Přípona názvu souboru – tvořená tečkou a několika písmeny nebo slovy na konci některých názvů souborů (například .jpg) – určuje typ souboru. Toto nastavení se vztahuje na většinu názvů souborů, ne však na všechny.

 • Při aktivaci volby: Zobrazí se všechny přípony, i u souborů s označeným zaškrtávacím políčkem „Skrýt příponu“.

 • Při deaktivaci volby: Přípony souborů budou zobrazeny nebo skryty podle jejich individuálního nastavení volby „Skrýt příponu“.

Zobrazit varování před změnou přípony

Zobrazení varování v případě, že se nedopatřením pokusíte změnit příponu. Přípony souborů zpravidla nelze měnit.

Zobrazit varování před vysypáním koše

Zobrazení varování před smazáním, aby nemohlo dojít k nechtěnému smazání položek v koši.

Po 30 dnech vysypat koš

Po 30 dnech od přesunutí položek do koše dojde k jejich smazání.

Při řazení podle názvu umístit složky na začátek

Při řazení podle názvu budou abecedně seřazeny nejprve složky a potom soubory.

Při hledání

Určete, co se má hledat při výchozím nastavení, když v oknech Finderu použijete pole hledání. Můžete prohledávat celý Mac, aktuálně otevřenou složku nebo rozsah, který jste zadali při posledním hledání v okně Finderu.

Další způsoby přizpůsobení oken Finderu jsou popsány v tomto tématu Přizpůsobení nástrojového a bočního panelu Finderu.