macOS High Sierra

Připojení ke skryté Wi-Fi síti

Skrytá Wi-Fi síť je síť s neveřejným názvem. Chcete-li se připojit ke skryté síti, musíte znát její název, typ bezdrátového zabezpečení a podle potřeby také režim, uživatelské jméno a heslo.

Pokud si nejste jisti, co zadat, obraťte se na správce sítě.

 1. Klikněte na stavovou ikonu Wi‑Fi v řádku nabídek a potom vyberte Připojit se k jiné síti.

  Pokud se stavová ikona Wi-Fi v řádku nabídek nezobrazuje, použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Síť, v seznamu vlevo vyberte Wi-Fi a potom vyberte „Zobrazit stav Wi-Fi v řádku nabídek“.

 2. Zadejte název sítě.

 3. Klikněte na místní nabídku Zabezpečení a poté zvolte typ bezdrátového zabezpečení.

 4. Podle požadavků zadejte režim, uživatelské jméno a heslo.

  Zobrazená pole budou záviset na typu bezdrátového zabezpečení používaného v síti. Je možné, že všechny tyto údaje nebude nutné zadávat.

 5. Volby pro výběr:

  • Má-li být heslo viditelné, vyberte „Zobrazit heslo“.

  • Má–li tato síť zůstat v seznamu známých sítí, abyste nemuseli znovu zadávat její údaje, vyberte „Zapamatovat si tuto síť“.

 6. Klikněte na Připojit.

Podporovány jsou protokoly zabezpečení WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) a WPA2 (Wi-Fi Protected Access II).