macOS High Sierra

Zobrazení nedávno použitých aplikací, souborů a serverů

V nabídce Apple je zobrazen seznam vašich naposledy použitých aplikací, souborů a serverů. Z této nabídky můžete rychle znovu otevřít aplikaci, soubor nebo se znovu připojit k serveru.

Nové otevření položek

  • Nové otevření aplikace nebo souboru: V nabídce Apple vyberte příkaz Poslední položky a poté vyberte požadovanou položku v oddílu Aplikace nebo Dokumenty.

  • Nové připojení k serveru: V nabídce Apple vyberte možnost Poslední položky a poté v podnabídce v oddílu Servery vyberte požadovaný server.

Změna počtu zobrazených položek

  1. V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému a poté klikněte na volbu Obecné.

    Otevřít předvolby Obecné

  2. Klikněte na místní nabídku Poslední položky a vyberte požadovaný počet.

Chcete-nabídku Poslední položky vymazat, vyberte v nabídce Apple volbu Poslední položky > Vyprázdnit nabídku.