macOS High Sierra

Když se po změně rozlišení na monitoru neobjeví žádný obraz

Pokud obraz na monitoru zmizel poté, co jste změnili jeho rozlišení, je možné, že jste vybrali nepodporované rozlišení – v takovém případě obrazovka dočasně zčerná. Poté se může rozlišení monitoru automaticky obnovit, ale pokud se tak nestane, může být nutné provést několik jednoduchých kroků k nápravě.

Automatické obnovení rozlišení

 1. Počkejte 15 sekund, zda Mac neobnoví původní rozlišení monitoru sám.

 2. Pokud k tomu nedojde, stiskněte klávesu Esc (Escape), což by mělo monitor vrátit k dříve vybranému rozlišení.

Restartování Macu v bezpečném režimu a výběr nového rozlišení

Pokud se vám nepodařilo obnovit rozlišení monitoru automaticky, můžete Mac restartovat v bezpečném režimu a vybrat jiné rozlišení.

 1. Vypněte Mac podržením zapínacího tlačítka po dobu 6 sekund.

 2. Po vypnutí Macu počkejte 10 sekund a potom stiskněte zapínací tlačítko.

 3. Ihned po spuštění Macu (na některých počítačích Mac se ozve startovací zvuk) stiskněte klávesu Shift a držte ji.

 4. Jakmile se zobrazí šedé logo Apple spolu s ukazatelem průběhu, klávesu Shift uvolněte.

  Spuštění může trvat déle než obvykle, ale monitor by měl začít pracovat správně.

 5. V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému, klikněte na Monitory a poté na Monitor.

  Otevřít panel Monitor

 6. V poli Rozlišení vyberte „Výchozí pro monitor“.

 7. Restartujte Mac.