macOS High Sierra

Změna nastavení zvukového vstupu

Je-li váš Mac vybaven samostatným konektorem pro vstup i výstup, je zvukový vstup označen ikonou mikrofonu. Má-li váš Mac pouze jeden zvukový konektor, je tento konektor označen ikonou sluchátek (Ikona zvukové zdířky) a lze jej používat jak pro vstup, tak i pro výstup.

Můžete používat jak interní mikrofon počítače či mikrofon monitoru (je-li jím vybaven), tak také externí mikrofon, který zapojíte do zvukového konektoru počítače.

Než začnete, otevřete panel Vstup v předvolbách Zvuk (použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Zvuk a potom na Vstup).

Otevřít panel Vstup

Výběr vstupního zvukového zařízení

  • Ze seznamu vstupních zařízení vyberte to, které chcete použít. Jsou zde uvedena všechna vstupní zařízení dostupná pro váš Mac. Má-li používaný monitor interní mikrofon, bude v seznamu uveden jako „Audio na monitoru“.

Úprava parametrů zvukového vstupu

  • Chcete-li zaznamenat zvuk prostřednictvím zvukového vstupu počítače, můžete hlasitost vstupu upravit tak, aby vyrovnávala příliš nízkou nebo vysokou hlasitost zdroje zvuku.

    Pokud například zaznamenáváte hlasitou hudbu, můžete hlasitost vstupu snížit tak, aby zaznamenaný zvuk nebyl příliš hlasitý ani zkreslený. Nebo pokud pořizujete záznam někoho, kdo mluví tiše, můžete hlasitost vstupu zvýšit, aby mohl Mac hlas této osoby lépe zachytit.

    Chcete-li při používání vestavěného mikrofonu počítače zachytit méně šumu na pozadí, použijte volbu „Používat omezení šumu prostředí“. Tato volba není k dispozici, je‑li v Nastavení audio MIDI vybrán formát čtyřkanálového vestavěného mikrofonu.

    Poznámka: Hlasitost zvuku pro digitální vstupní zařízení nelze upravit pomocí ovládacích prvků počítače. Hlasitost vstupu je třeba upravit ze zdroje, například přijímače.