macOS High Sierra

Odhlášení, spánek, restart a vypnutí

Pokud plánujete v práci pokračovat později, můžete se odhlásit nebo Mac uspat. Svůj Mac můžete kdykoli restartovat nebo vypnout.

Odhlášení

 • Vyberte nabídku Apple > Odhlásit se. Pokud nechcete, aby se okna aplikace, která máte aktuálně otevřená, při opětovném přihlášení znovu otevřela, zrušte volbu „Při příštím přihlášení znovu otevřít okna“.

  Je-li Mac nakonfigurován pro používání více uživateli, mohou se po vašem odhlášení přihlásit další uživatelé.

Spánek

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Vyberte nabídku Apple > Uspat.

 • Stiskněte a podržte zapínací tlačítko tak dlouho, dokud se nezobrazí dialog pro restart, uspání nebo vypnutí, a potom klikněte na možnost Uspat nebo stiskněte S.

 • Chcete-li uspat přenosný Mac, stačí zavřít displej.

Chcete-li Mac probudit, stiskněte mezerník nebo klikněte myší či pomocí trackpadu nebo otevřete displej.

Z bezpečnostních důvodů můžete nastavit volbu pro požadování hesla po probuzení Macu. Namísto zadávání hesla můžete za určitých okolností Mac odemykat pomocí Apple Watch nebo Touch ID.

Restartovat

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Použijte příkaz Apple > Restartovat.

 • Stiskněte a podržte zapínací tlačítko, dokud se nezobrazí volby, a klikněte na možnost Restart nebo stiskněte R.

 • Zamrzne-li ukazatel na obrazovce nebo když Mac přestane reagovat, proveďte vynucený restart stisknutím a podržením Ctrl-Cmd a stisknutím zapínacího tlačítka.

  Důležité: Při vynuceném restartování můžete přijít o neuložené změny v otevřených dokumentech.

Pokud nechcete, aby se okna aplikace, která máte aktuálně otevřená, při restartování Macu a přihlášení znovu otevřela, zrušte volbu „Při příštím přihlášení znovu otevřít okna“.

Vypnutí

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Použijte příkaz Apple > Vypnout.

  Pokud nechcete, aby se okna aplikace, která máte aktuálně otevřená, při restartování Macu a přihlášení znovu otevřela, zrušte volbu „Při příštím přihlášení znovu otevřít okna“.

 • Stiskněte a podržte zapínací tlačítko tak dlouho, dokud se nezobrazí dialog pro restart, uspání nebo vypnutí, a potom klikněte na možnost Vypnout nebo stiskněte Return.

  Pokud nechcete, aby se okna aplikace, která máte aktuálně otevřená, při restartování Macu a přihlášení znovu otevřela, zrušte volbu „Při příštím přihlášení znovu otevřít okna“.

 • Pokud se Mac nevypne, proveďte vynucené vypnutí podržením vypínacího tlačítka po dobu 6 sekund.

  Důležité: Při vynuceném vypnutí můžete přijít o neuložené změny v otevřených dokumentech.

Mac je zcela vypnut, pokud je obrazovka černá. U některých počítačů zároveň nesvítí žádná kontrolka napájení, ani neslyšíte žádný šum vydávaný ventilátorem či diskem.

Před otevřením skříně s cílem instalace další paměti nebo jiných zařízení do počítače vždy Mac vypněte. Je také možné, že budete muset počítač vypnout před připojením nebo odpojením určitých periferních zařízení. Pokud si nejste jisti, nahlédněte do dokumentace dodávané se zařízením.

Mac nemusíte vypínat při připojování a odpojování kabelů, jako jsou například kabely USB, FireWire, Thunderbolt nebo také telefonní, mikrofonní, sluchátkové nebo ethernetové kabely.

Důležité: Máte-li přenosný Mac, počkejte před zavřením displeje, až se počítač úplně vypne. Pokud displej zavřete v průběhu vypínání, nemusí se Mac správně vypnout a při příštím zapnutí se může spouštět mnohem pomaleji.