macOS High Sierra

Vytváření vlastních ikon pro soubory a složky

Pro kterýkoli soubor nebo složku můžete vytvořit přizpůsobenou ikonu s použitím vlastních obrázků, ikon stažených z webu nebo také ikon z jiných souborů nebo složek.

Použití vlastního obrázku nebo obrázku z webu

 1. Zkopírujte obrázek, který chcete použít, do schránky.

  Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je otevřít obrázek v Náhledu, vybrat volby Úpravy > Vybrat vše a poté vybrat volby Úpravy > Kopírovat.

 2. Vyberte soubor nebo složku s ikonou, kterou chcete použít jako náhradu, a vyberte volby Soubor > Informace.

 3. V horní části okna s informacemi kliknutím označte ikonu a vyberte položky Úpravy > Vložit.

Použití ikony jiného souboru nebo složky

 1. Vyberte soubor nebo složku s ikonou, kterou chcete použít, a vyberte volby Soubor > Informace.

 2. V horní části okna Informace klikněte na ikonu a použijte příkaz Úpravy > Kopírovat.

 3. Označte druhý soubor nebo složku a vyberte volby Soubor > Informace.

 4. Klikněte na ikonu a poté vyberte volby Úpravy > Vložit.

Obnovení původní ikony položky

 1. Označte soubor nebo složku a vyberte příkaz Soubor > Informace.

 2. V horní části okna Informace vyberte vlastní ikonu a použijte příkaz Úpravy > Vyjmout.