macOS High Sierra

Změna nastavení zvukového výstupu

Zvukový obsah můžete přehrávat prostřednictvím interních reproduktorů počítače, reproduktorů na monitoru (je-li jimi vybaven) nebo prostřednictvím reproduktorů, sluchátek či jiného výstupního zařízení, které je k Macu připojeno kabelem nebo bezdrátově pomocí AirPlay.

Než začnete, otevřete panel Výstup v předvolbách Zvuk (použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Zvuk a potom na Výstup).

Otevřít panel Výstup

Výběr výstupního zvukového zařízení

  • Ze seznamu výstupních zvukových zařízení vyberte to, které chcete použít. Jsou zde uvedena všechna výstupní zvuková zařízení, která jsou na Macu k dispozici, včetně interních reproduktorů počítače, zařízení připojených ke zvukovému rozhraní počítače (Ikona zvukové zdířky), USB reproduktorů a AirPlay zařízení.

    Chcete-li použít libovolné zařízení připojené ke zvukovému konektoru počítače, vyberte volbu Sluchátka.

Úprava parametrů zvukového výstupu

  • Ovládacími prvky na panelu předvoleb můžete nastavit vyvážení a hlasitost zvukového výstupu. Zaškrtnete‑li políčko „Zobrazit hlasitost v řádku nabídek“, v řádku nabídek se zobrazí ovládání hlasitosti, jímž můžete přidávat nebo ubírat hlasitost z libovolné aplikace. Chcete‑li samostatně nastavit hlasitost zvuků upozornění, klikněte na Zvukové efekty.

    V závislosti na používaném Macu a zařízeních bude případně možné nastavit další volby hlasitosti pomocí aplikace Nastavení audio MIDI.

    Otevřít Nastavení audio MIDI

    Pokud používáte aplikace vybavené ovládacími prvky hlasitosti (například iTunes nebo iMovie), lze je nastavit pouze na stejnou hlasitost jako výstup počítače nebo na nižší hlasitost. Nastavení vybraná v předvolbách Zvuk nepřepíší.