macOS High Sierra

Zarovnání a změna velikosti ikon

V oknech Finderu nebo na ploše můžete změnit zarovnání či velikost ikon nebo také jejich označení štítky. Chcete‑li změnit ikonu, která se zobrazuje pro určitý soubor nebo složku, postupujte podle pokynů v tématu Vytváření vlastních ikon pro soubory a složky.

Na ploše

Přidržte klávesu Ctrl a klikněte na plochu. Poté proveďte některou z následujících akcí:

  • Rychlé zarovnání ikon: Vyberte možnost Zarovnat.

    Pokud možnost Zarovnat nevidíte, je to proto, že jste aktivovali automatické řazení ikon. Chcete-li zobrazit možnosti Zarovnat, vyberte možnost Seřadit podle a poté vyberte možnost Žádné.

  • Jednorázové zarovnání a seřazení ikon: Vyberte volbu Zarovnat podle a poté vyberte některou možnost.

    Pokud možnost Zarovnat podle nevidíte, je to proto, že jste aktivovali automatické řazení ikon. Chcete-li zobrazit možnosti Zarovnat, vyberte možnost Seřadit podle a poté vyberte možnost Žádné.

  • Aktivace automatického zarovnání a řazení ikon: Vyberte volbu Seřadit podle a poté vyberte některou možnost.

  • Změna velikosti ikon, rozestupů mřížky (vzdáleností mezi ikonami), velikosti textu a dalších parametrů: Vyberte možnost Volby zobrazení a poté proveďte změny pomocí ovládacích prvků.

V okně Finderu

  1. Otevřete okno Finderu a otevřete složku, kterou chcete změnit.

  2. Vyberte volbu Zobrazit > Volby zobrazení a proveďte požadované změny. Například můžete kliknout na místní nabídku Seskupit podle a vybrat volbu Datum změny.

Více informací viz Postupy zobrazení položek v oknech Finderu.