macOS High Sierra

Změna výstražných zvuků

Pokud se pokusíte provést něco, co není povoleno, nebo pokud Mac vyžaduje zadání jednoho nebo více údajů, zobrazí se na obrazovce výstraha a přehraje se výstražný zvuk. Tento výstražný zvuk a jeho hlasitost můžete změnit.

Než začnete, otevřete panel Zvukové efekty v předvolbách Zvuk (použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Zvuk a potom na Zvukové efekty).

Otevřít panel Zvukové efekty

Výběr výstražného zvuku

  • Klikněte na zvuk v seznamu.

    Chcete-li si jednotlivé výstražné zvuky poslechnout, klikněte na ně v seznamu.

Přizpůsobení výstražného zvuku

Můžete nastavit následující volby:

  • Změna zařízení, přes které se výstrahy přehrávají: Běžně se výstražné zvuky přehrávají prostřednictvím interních reproduktorů počítače. Je-li však k dispozici jiné výstupní zvukové zařízení, můžete je vybrat v místní nabídce „Zvukové efekty přehrávat přes“.

  • Změna hlasitosti výstrah: Přetáhněte jezdec „Hlasitost výstrahy“. Hlasitost výstrahy je relativní k hlasitosti výstupu počítače, což znamená, že pokud snížíte hlasitost počítače, sníží se také hlasitost výstražných zvuků.

  • Zapnutí nebo vypnutí zvukových efektů uživatelského rozhraní: Váš Mac přehrává při provádění určitých akcí, jako je například přetažení položky do Koše, zvukové efekty. Chcete-li zvukové efekty vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka „Přehrávat zvukové efekty uživatelského rozhraní“.

  • Zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při změně hlasitosti: Pokud na některých klávesnicích stisknete některou z kláves hlasitosti, ozve se výstražný zvuk v nové hlasitosti. Nechcete-li, aby se tento zvuk ozýval, zrušte zaškrtnutí políčka „Při změně hlasitosti přehrát odezvu“. Chcete-li toto nastavení dočasně vrátit zpět, podržte stisknutou klávesu Shift a zároveň klávesu hlasitosti. (Ne všechny klávesnice obsahují klávesy hlasitosti.)

Pokud chcete, aby obrazovka při zobrazení výstrahy blikla, vyberte příslušnou volbu na panelu Zvuk v předvolbách Zpřístupnění (použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Zpřístupnění a potom na Zvuk).

Otevřít panel Zvuk