macOS High Sierra

Zobrazení informací o souborech, složkách a discích

V případě potřeby můžete rychle získat informace o souborech, složkách nebo discích.

 • Získání informací o jednotlivých položkách: Vyberte položky a použijte příkaz Soubor > Informace nebo stiskněte Cmd–I.

  Pro každou položku se zobrazí samostatné okno.

 • Načtení souhrnných informací pro více položek: Vyberte více položek, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a vyberte příkaz Soubor > Načíst souhrn.

  Zobrazí se okno se souhrnnými informacemi o položkách.

 • Zobrazení informací pod ikonami: Otevřete složku ve Finderu nebo klikněte na plochu, použijte příkaz Zobrazení > Volby zobrazení a označte zaškrtávací políčko Zobrazit podrobnosti.

  Informace o položkách mohou zahrnovat velikost souborů, délku filmů, rozměry obrázků a další informace.

 • Zobrazení stavu na iCloudu: Když máte zapnutou volbu Plocha a Dokumenty na iCloudu, vaše složky a soubory se ve sloupci Stav na iCloudu mohou zobrazovat s jedním z následujících indikátorů stavu na iCloudu:

  • Na iCloudu: Stavová ikona Na iCloudu vás informuje o tom, že se složka nebo soubor nachází jen na iCloudu. Pokud chcete s položkou pracovat, musíte být připojeni k internetu (pokud ji nestáhnete do svého Macu). Podržte Ctrl, klikněte na položku a pak vyberte Stáhnout nyní.

  • Nezpůsobilé: Stavová ikona Nezpůsobilé vás informuje o tom, že složku nebo soubor nebylo možné na iCloud uložit. Důvodem je zpravidla nedostatek místa na iCloudu. Další informace o uvolnění místa viz Optimalizace úložiště na Macu.

  • Staženo: Stavová ikona Staženo vás informuje o tom, že složka nebo soubor na vašem Macu je synchronní s iCloudem a že tuto položku můžete hned otevřít bez připojení k internetu.

  • Čekání na odeslání: Stavová ikona Čekání na odeslání vás informuje o tom, že složka nebo soubor nebyly dosud na iCloudu uloženy.

  • Došlo volné místo: Stavová ikona Došlo volné místo značí, že složku nebo soubor nelze na iCloud uložit, protože na iCloudu není dost místa.

   Podobná ikona se může také objevit u ikony iCloud Drivu na bočním panelu, kde značí, že úložiště na iCloudu je zaplněné.

  • Koláčový graf: Stavová ikona Koláčový graf se během přenosu postupně vybarvuje do tmava.

   Tatáž ikona koláčového grafu se může také objevit u ikony iCloud Drivu na bočním panelu, kde značí, celkový průběh přenosu souborů na iCloud Drive nebo z iCloud Drivu.

  Poznámka: I když není sloupec Stav na iCloudu ve okně Finderu zobrazen, můžete stále vidět stav většiny icloudových přenosů souborů vedle názvu souboru nebo složky. Neuvidíte jen ikonu značící staženou položku.

Ve stavovém řádku nahoře nebo dole v okně Finderu se zobrazuje počet položek na disku nebo ve složce, spolu s množstvím volného místa na disku. Pokud stavový řádek nevidíte, použijte příkaz Zobrazení > Zobrazit stavový řádek.