macOS High Sierra

Použití emotikonů a symbolů

Pomocí Prohlížeče znaků můžete do dokumentů vkládat emotikony, symboly, písmena s diakritikou a znaky z jiných jazyků.

Prohlížeč znaků zobrazující emotikony a symboly.
 • Otevření prohlížeče znaků: V dokumentu použijte příkaz Úpravy > Emotikony a symboly nebo stiskněte Ctrl‑Cmd‑mezerník.

  Pokud jste v minulosti používali Prohlížeč znaků nebo jste v předvolbách Klávesnice nastavili jeho zobrazení v nabídce vstupů, můžete jej otevřít z této nabídky.

  Chcete-li otevřít předvolby Klávesnice, použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na ikonu Klávesnice a potom na volbu Klávesnice.

  Otevřít panel Klávesnice

 • Rozbalení nebo sbalení prohlížeče znaků: Klikněte na tlačítko pro rozbalení nebo sbalení v pravém horním rohu prohlížeče. V případě potřeby posuňte zobrazení k hornímu okraji prohlížeče.

 • Procházení znaků a symbolů: Klikněte na libovolné tlačítko v dolní části prohlížeče (pokud je prohlížeč sbalený) nebo na levém okraji prohlížeče (pokud je rozbalený). Pokud je prohlížeč rozbalený, zobrazí se další kategorie.

  V případě, že znak nebo symbol, zkuste ho vyhledat podle názvu Unicode (jako je například Otazník) nebo kódu (například U+003F).

  Některé emotikony, například emotikony osob, mají více variant, které můžete zobrazit kliknutím a podržením.

 • Vložení znaku nebo symbolu do dokumentu: Umístěte kurzor do dokumentu, v němž se má položka zobrazit, a poté klikněte na položku v prohlížeči. Pokud je prohlížeč rozbalený, klikněte dvakrát na položku.

  Tip: Z rozbaleného prohlížeče znaků můžete vložit více znaků najednou.

  Pokud máte Mac s Touch Barem, můžete klepnout na ikona emotikonů a potom na emotikon, který chcete přidat do svého dokumentu.

 • Přidání symbolu nebo znaku mezi oblíbené položky: Rozbalte prohlížeč, vyberte některou položku a klikněte na Přidat k oblíbeným. Jinou možností je přetáhnout tuto položku na oddíl Oblíbené (je-li zobrazen) na bočním panelu.

 • Přizpůsobení prohlížeče znaků: Rozbalte prohlížeč a poté klikněte na místní nabídku Akce . Pokud chcete zjednodušit zobrazení symbolů, můžete je zvětšit. Chcete-li změnit kategorie zobrazené v prohlížeči, vyberte možnost Upravit seznam, vyberte nebo zrušte výběr kategorií a poté klikněte na možnost Hotovo.

Pokud některá aplikace nepoužívá kódování Unicode (univerzální znaková sada vhodná pro většinu jazyků), je možné, že nebudete moci některé speciální znaky a symboly zadat. Zkuste vložit jiný znak nebo použijte jinou aplikaci.