macOS High Sierra

Vytvoření vlastní velikosti papíru

Chcete-li tisknout na papír neobvyklé velikosti, například na obálku nebo pohlednici, nejdříve se podívejte, jestli se tato velikost papíru zobrazuje v místní nabídce Velikost papíru. Pokud ne, můžete nastavit vlastní velikost papíru. U některých tiskáren a aplikací nejsou vlastní velikosti stránek k dispozici.

Poznámka: Následující volby nemusejí být pro vaši tiskárnu nebo aplikaci k dispozici. Pokud se pokyny liší od toho, co vidíte na obrazovce, zkontrolujte dokumentaci dodávanou s používanou aplikací.

  1. Vyberte volbu Soubor > Tisk. Je-li k dispozici tlačítko Zobrazit podrobnosti, kliknutím na ně zobrazíte všechny dostupné volby.

  2. Klikněte na místní nabídku Velikost papíru a potom vyberte volbu Správa vlastních velikostí.

  3. Pro přidání nové velikost papíru klikněte na tlačítko Přidat a potom zadejte požadované rozměry.

    Kliknutím na tlačítko Přidat přidáte novou velikost papíru. Pokud chcete změnit název vlastní velikosti papíru, dvakrát na něj klikněte a zadejte nový. Chcete-li použít standardní okraje tiskárny, vyberte danou tiskárnu z místní nabídky, nebo do níže uvedených polí zadejte vlastní hodnoty.

Chcete‑li vytvořit novou velikost papíru na základě některé existující velikosti, vyberte velikost papíru v seznamu a poté klikněte na Duplikovat.

Když chcete tisknout na papír vlastní velikosti, vyberte ho z místní nabídky Velikost papíru v dialogovém okně Tisk (pomocí volby Soubor > Tisk). Když chcete nastavit velikost dokumentu podle vlastní velikosti papíru, vyberte ho z místní nabídky Vzhled stránky v dialogovém okně Tisk (pomocí volby Soubor > Vzhled stránky).

Tip: Pokud se dokument tiskne s nesprávnými okraji nebo oříznutým textem, vyzkoušejte následující postup: Klikněte na místní nabídku Nepotisknutelná oblast, vyberte Definováno uživatelem a zadejte nulovou šířku nepotiskovaných okrajů. V některých případech se pak budou okraje dokumentů tisknout podle očekávání.