macOS High Sierra

Psaní v jiném jazyce pomocí vstupních zdrojů

Chcete-li zadávat text v jiném jazyce, i když nemáte klávesnici navrženou pro tento jazyk, přidejte vstupní zdroj pro tento jazyk a poté na něj v případě potřeby přepněte. Text můžete zadávat v jazyce, který používá stejné písmo nebo abecedu jako aktuální vstupní zdroj.

Přidání vstupních zdrojů

 1. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Klávesnice a pak na Vstupní zdroje.

  Otevřít panel Vstupní zdroje

 2. Klikněte na tlačítko Přidat , vyhledejte jazyk (například francouzštinu) nebo vstupní zdroj (například Rukopis na trackpadu) a poté vyberte jednu nebo více položek.

 3. Klikněte na tlačítko Přidat.

Po přidání vstupního zdroje bude automaticky vybrána volba, která zapíná zobrazení nabídky vstupů v řádku nabídek. V nabídce Vstup můžete podle potřeby rychle přepnout vstupní zdroje.

Přepnutí vstupních zdrojů

Chcete-li přepnout mezi vstupními zdroji, proveďte některý z následujících úkonů:

 • Použití nabídky vstupů: Klikněte na nabídku vstupů v řádku nabídek a vyberte vstupní zdroj. Pokud je vstupní zdroj zobrazen šedě, znamená to, že aktuální aplikace ho nepodporuje.

 • Použití klávesy Caps Lock: Stisknutím klávesy Caps Lock můžete přepínat mezi vstupním zdrojem, který není určen pro latinku (například čínština nebo korejština), a vstupním zdrojem pro latinku (například francouzština nebo angličtina).

  Chcete-li tuto metodu používat, musíte vybrat volbu „Používat Caps Lock pro přepínání vstupního režimu“ na panelu Vstupní zdroje. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Klávesnice a pak na Vstupní zdroje.

  Otevřít panel Vstupní zdroje

 • Použití klávesových zkratek: Stisknutím Alt–Ctrl–mezerník vyberete další vstupní zdroj v nabídce vstupů; stisknutím Ctrl–mezerník vyberete předchozí vstupní zdroj.

 • Použití Touch Baru: Pokud máte Mac s Touch Barem, můžete přizpůsobit Control Strip přidáním tlačítka Vstupní zdroje . Více informací viz Přizpůsobení Touch Baru.

Pokud přidáte vstupní zdroje, budou tyto jazyky automaticky přidány do seznamu preferovaných jazyků v předvolbách Jazyk a oblast. V Macu můžete nastavit používání jednoho z těchto jazyků.

Vyberete-li vstupní zdroj, který neodpovídá vaší klávesnici, mohou se klávesy, které vidíte a stisknete na klávesnici, lišit od znaků zobrazených při psaní. Chcete-li zobrazit klávesy, které lze stisknout, použijte Prohlížeč klávesnic.

Tip: Chcete‑li v předvolbách Vstupní zdroje rychle zobrazit rozložení klávesnice, vyberte nalevo jazyk a poté můžete stisknutím klávesy Shift, Ctrl, Alt a Cmd napravo přepínat zobrazení klávesnice.