macOS High Sierra

Zobrazení stavové ikony Wi-Fi na řádku nabídek

Prostřednictvím stavové ikony Wi‑Fi v pruhu nabídek můžete přepínat mezi Wi-Fi sítěmi, vypínat a zapínat Wi-Fi připojení nebo otevřít předvolby Síť.

  1. Pokud se ikona stavu Wi-Fi na řádku nabídek nenachází, vyberte z nabídky Apple možnost Předvolby systému a klikněte na možnost Síť.

    Otevřít Předvolby pro síť

  2. V seznamu nalevo klikněte na Wi-Fi.

    Pokud se Wi-Fi v seznamu nezobrazuje, klikněte v dolní části seznamu na tlačítko Přidat . Klikněte na místní nabídku Rozhraní, vyberte Wi-Fi, potom službu Wi-Fi pojmenujte a klikněte na Vytvořit.

  3. Vyberte „Zobrazit stav Wi-Fi v řádku nabídek“.

V řádku nabídek se u ikony stavu připojení Wi-Fi zobrazují čtyři dílky kvality signálu. Čím více černých dílků se zobrazí, tím vyšší je kvalita signálu.