macOS High Sierra

Přímý přechod do konkrétní složky

 • Ve Finderu klikněte v řádku nabídek na nabídku Otevřít a poté vyberte některou z následujících možností:

  • Nadřazená složka: Tuto volbu vyberte, chcete-li otevřít nadřazenou složku aktuálního okna. Když se například nacházíte ve složce Stahování, tato volba otevře vaši domovskou složku.

  • Poslední, Dokumenty a další uvedené složky: Vyberte ze seznamu požadovanou složku.

  • Knihovna: Stiskněte a podržte klávesu Alt a vyberte položku Knihovna.

  • Poslední složky: Z podnabídky vyberte požadovanou složku. (V podnabídce se zobrazuje až 10 naposledy otevřených složek.)

  • Přechod do složky: Zadejte název cesty (například /Knihovna/Písma/ nebo ~/Obrázky/) a poté klikněte na Otevřít.

   Lomítko na začátku cesty znamená, že výchozím bodem je nejvyšší úroveň struktury složek v počítači. Lomítko na konci znamená, že se jedná o cestu ke složce a nikoli k souboru.

   Vlnovka (~) označuje domovskou složku. Většina vašich osobních složek, například Dokumenty, Hudba a Obrázky, se nachází ve vaší domovské složce.

   Pokud se vám nedaří složku najít, ujistěte se, že jste správně zadali její název a že jste uvedli úplnou cestu včetně lomítek.

Požádejte Siri. Řekněte například: „Open the home folder“ Další informace o Siri.