macOS High Sierra

Zvětšení místa na disku

Volný prostor na disku lze zvětšit několika způsoby. Chcete‑li uvolnit místo, můžete smazat velké nebo nepotřebné soubory, přesunout soubory mimo Mac nebo také zkomprimovat některé soubory či složky. Další informace o komprimování souborů najdete v tématu Komprimování a dekomprimování souborů a složek.

Chcete-li zjistit, kolik máte na disku volného místa, vyberte v nabídce Apple položku O tomto Macu a poté klikněte na Úložiště.

Další informace o uvolnění místa viz Optimalizace úložiště na Macu.

Mazání souborů, složek nebo aplikací

Také v dalších aplikacích, které používáte, můžete hledat způsoby, jak smazat nebo zkomprimovat položky.

Odstranění stažených položek

Položky, které si stáhnete z Internetu, se ukládají do složky Stahování. Pokud se vám nahromadilo mnoho nepotřebných stažených položek, odstraňte je. Nepotřebné položky je vhodné pravidelně odstraňovat, aby vám nezabíraly volný prostor na disku.

  1. Na bočním panelu Finderu klikněte na položku Stahování nebo v Docku stiskněte a podržte sadu Stahování a pak vyberte volbu Otevřít ve Finderu.

  2. Položky, které už nepotřebujete, přetáhněte do koše a potom vyberte příkaz Finder > Vysypat koš.

Vyhledání velkých souborů

V případě potřeby můžete vyhledat největší soubory, které na disku máte, a poté je zkomprimovat nebo přesunout na jiný disk.

  1. Ve Finderu vyberte volbu Otevřít > Domov nebo stiskněte klávesy Shift-Cmd–H.

  2. Vyberte volbu Soubor > Hledat nebo stiskněte klávesy Cmd–F.

  3. Klikněte na místní nabídku Druh a vyberte volbu Jiný.

  4. V oddílu pro výběr atributu hledání zaškrtněte políčko Velikost souboru. Zkontrolujte, zda nejsou zaškrtnuta žádná jiná políčka a poté klikněte na OK.

  5. Klikněte na místní nabídku „je“ a poté vyberte „je více než“. Klikněte na místní nabídku „kB“ a poté vyberte „MB“.

  6. Zadejte minimální velikost souboru. Vhodné je začít například s velikostí 100 MB. Změnou této hodnoty můžete zobrazit více nebo méně výsledků.

    Hledání začne, jakmile zadáte velikost souboru. Než se zobrazí všechny výsledky hledání, může to chvíli trvat.

Požádejte Siri. Řekněte například: „Show me files larger than 1 GB“. Další informace o Siri.

Přesunutí souborů na jiný disk

Po zkopírování všech souborů můžete kopie ze svého Macu odebrat.