macOS High Sierra

Obecné předvolby

Pomocí obecných předvoleb systému můžete měnit celkový vzhled systému macOS v Macu, přizpůsobit pracovní prostředí vám na míru nebo aktivovat některé dostupné funkce Kontinuity.

Chcete-li tyto předvolby otevřít, použijte příkaz Apple > Předvolby systému a klikněte na Obecné.

Otevřít předvolby Obecné

Vzhled

Pro tlačítka, nabídky a okna můžete vybrat požadované barvy.

Pokud chcete dodat řádku nabídek a Docku tmavší vzhled, vyberte možnost „Tmavý Dock a řádek nabídek“.

Pokud se má řádek nabídek zobrazit vždy jen při přesunutí ukazatele na horní okraj obrazovky, vyberte možnost „Automaticky skrývat a zobrazovat řádek nabídek“.

Barva zvýraznění

Vyberte barvu, kterou chcete použít při zvýraznění nebo výběru položek.

Velikost ikon na bočním panelu

Pro boční panel Finderu a boční panel Mailu můžete vybrat malé, střední nebo velké ikony.

Zobrazit posuvníky

Posuvníky se zobrazují v okně s obsahem, který nelze zobrazit celý pomocí aktuální velikosti okna.

  • Automaticky podle myši nebo trackpadu: Posuvníky se zobrazují v závislosti na používané myši nebo trackpadu.

    Pokud vaše zařízení umožňuje používat gesta, posuvníky jsou skryté, dokud nezahájíte posunování. Jinak jsou viditelné.

  • Při posouvání: Skrytí posuvníků, dokud nezačnete posunovat zobrazení.

  • Vždy: Posuvníky jsou zobrazeny vždy.

Kliknutí na posuvník způsobí

  • Přeskočit na další stránku: Při kliknutí na posuvník se budete v obsahu posouvat po stránkách.

  • Přeskočit na místo kliknutí: Tato volba vás přesune na místo, na které kliknete. Například při kliknutí na dolní část posuvníku se posunete na dolní část dokumentu.

Chcete-li při práci dočasně přepnout metody posouvání, stiskněte a podržte při kliknutí na posuvník klávesu Alt.

Výchozí webový prohlížeč

Vyberte webový prohlížeč, který chcete ve výchozím nastavení používat. Když kliknete na adresu URL v emailu nebo textové zprávě, webová stránka se otevře ve výchozím prohlížeči.

Další informace o prohlížeči Safari najdete v Nápovědě pro Safari.

Při zavírání dokumentů se zeptat na zachování změn

Neuložené změny se při zavření dokumentu ukládají automaticky. Toto políčko zaškrtněte, jestliže chcete zobrazit dotaz k uložení změn.

Při ukončování aplikací zavírat okna

Vyberte, chcete-li zavřít okna aplikace při jejím ukončení. Při příštím otevření aplikace se okna neotevřou automaticky.

Poslední položky

V nabídce Apple jsou uvedeny naposledy použité položky. Vyberte, kolik položek se má vypisovat.

Toto nastavení určuje také počet posledních položek, které jsou zobrazeny v nabídkách aplikací, jako je například nabídka Soubor > Otevřít poslední položku v aplikaci TextEdit.

Povolit Handoff mezi Macem a zařízeními přes iCloud

(není k dispozici ve všech počítačích)

Pokud váš Mac podporuje službu Handoff, označením pole zapnete službu Handoff mezi svým Macem, iOS zařízeními a hodinkami Apple Watch s nastaveným iCloudem. Více informací viz Pokračování v práci tam, kde jste skončili, se službou Handoff.

Po aktivaci této volby můžete pomocí univerzální schránky kopírovat a vkládat data mezi různými zařízeními.

Použít vyhlazení písem na LCD (pokud možno)

Vyhlazování písma vyhlazuje okraje některých písem.

Při zapnutí vyhlazování textu (nazývá se také „antialiasing“) mohou být malá písma hůře čitelná.

Pokud chcete položky na obrazovce zvětšit, viz téma Přehlednější zobrazení obsahu na obrazovce.