macOS High Sierra

Použití barev v dokumentech

Ve většině aplikací systému macOS můžete barvy textu a objektů v dokumentech nastavit pomocí okna Barvy (nebo můžete použít ovládací prvky barev na Touch Baru). Kromě toho můžete dokumentům přiřadit barevné profily, které zajistí, že barvy zobrazené na obrazovce se budou shodovat s barvami použitými při tisku dokumentu nebo při zobrazení v jiném počítači.

Okno Barvy se zobrazenými tlačítky Posuvníky barev, Palety barev, Palety obrázku a Tužky na panelu nástrojů a s kolem barev.
  1. V dokumentu lze okno Barvy otevřít příkazem Formát > Zobrazit barvy nebo Formát > Písmo >Zobrazit barvy.

    V některých aplikacích můžete také kliknout na tlačítko na panelu nástrojů aplikace nebo na panelu nastavení.

  2. Proveďte některou z následujících akcí:

    • Výběr barvy pro vybraný text nebo objekty: V horní části okna klikněte na kolo barev, posuvníky, paletu, obrázek nebo tlačítko pastelky a poté kliknutím vyberte barvu. K přesnějšímu určení barev lze použít jezdce nebo přímo zadat požadované hodnoty.

    • Uložení barev pro další použití: Ve spodní části okna přetáhněte barvu z kola barev vlevo do prázdného kola vpravo. Chcete-li odstranit nějakou barvu, přetáhněte prázdné (bílé) kolo z kola barev na barvu, kterou chcete odstranit. Potřebujete-li více barev, roztáhněte okno Barvy do šířky.

    • Přiřazení barevného profilu: Klikněte na tlačítko Posuvníky barev a poté v místní nabídce vyberte některý posuvník (například Posuvníky CMYK). V případě potřeby barvy upravte pomocí posuvníků nebo zadáním hodnot. Poté klikněte na tlačítko nastavení Barevný profil vedle místní nabídky a vyberte profil.

Pokud barvy v dokumentu po přiřazení profilu nevypadají správně, je možné, že používaná aplikace nerozpoznává barevné profily. Zkuste dokumentu přiřadit obecnou verzi profilu.

Chcete-li vytvořit své vlastní přizpůsobené barevné profily, použijte Utilitu ColorSync.

Otevřít Utilitu ColorSync