macOS High Sierra

Co dělat, když síť Wi-Fi nevidíte v předvolbách sítě

Pokud je počítač vybaven technologií bezdrátového připojení, ale v seznamu v předvolbách Síť nevidíte Wi‑Fi, je možné, že služba Wi-Fi není nastavena.

  1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na Síť.

    Otevřít Předvolby pro síť

  2. Klikněte na tlačítko Přidat pod seznamem.

  3. Klikněte na místní nabídku Rozhraní a vyberte Wi-Fi.

  4. Zadejte název služby a poté klikněte na možnost Vytvořit.

    Ve výchozím stavu je služba nazvána Wi‑Fi, můžete ji však libovolně přejmenovat.

  5. Zadejte nastavení služby Wi-Fi, například název sítě. Pokud poté chcete zadat rozšířená nastavení, klikněte na možnost Pokročilé.

  6. Chcete‑li změnit pořadí, v němž budou služby použity, pokud je jich aktivních více, klikněte na místní nabídku Akce , vyberte Nastavit pořadí služeb a potom tažením změňte pořadí síťových služeb v seznamu.