macOS High Sierra

Připojení k internetu pomocí Wi-Fi

Jste‑li v dosahu Wi-Fi sítě, můžete se k ní pokusit připojit.

  • Připojení k veřejné síti: Klikněte na ikonu Wi-Fi v řádku nabídek a potom vyberte síť, k níž se chcete připojit.

    Pokud je síť, ke které se chcete připojit, chráněna heslem, bude třeba nejprve zadat dané heslo.

  • Připojení ke skryté síti: Klikněte na stavovou ikonu Wi‑Fi v řádku nabídek a potom vyberte Připojit se k jiné síti.

    Pro připojení k skryté síti potřebujete znát její název, protokol zabezpečení a heslo.

Pokud stavovou ikonu Wi-Fi v řádku nabídek nevidíte, použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Síť, vyberte volbu Wi‑Fi a pak „Zobrazit stav Wi-Fi v řádku nabídek“.

Pokud se připojujete k základně AirPort nebo k disku AirPort Time Capsule, jimž se však nedaří připojit k internetu, nastavte připojení bezdrátového zařízení k Internetu pomocí Nastavení AirPortu.

Otevřít Nastavení AirPortu