macOS High Sierra

Přejmenování souborů, složek a disků

Název většiny souborů, složek nebo disků, včetně názvu interního pevného disku (s výchozím názvem Macintosh HD), můžete změnit. Změníte-li název svého pevného disku, bude v síti i nadále uveden pod svým původním názvem.

Přejmenování jedné položky

 1. Vyberte požadovanou položku v okně Finderu nebo na ploše a stiskněte klávesu Return. Také můžete přitlačit na název položky.

 2. Zadejte nový název.

  Můžete používat čísla a většinu symbolů. Nemůžete zadat dvojtečku (:) a na začátku názvu nesmí být tečka (.). Některé aplikace v názvu souboru nedovolují použít lomítko (/).

 3. Stiskněte klávesu Return.

Přejmenování více položek

 1. V okně Finderu nebo na ploše vyberte položky a pak na některou z nich klikněte se stisknutou klávesou Ctrl.

 2. V místní nabídce vyberte příkaz Přejmenovat položky.

 3. V místní nabídce pod položkou Přejmenovat položky Finderu určete, zda chcete nahradit text v názvech, přidat do názvů text nebo změnit formát názvů.

  • Nahrazení textu: Do pole Hledat zadejte text, který chcete odebrat, a do pole Nahradit zadejte text, který chcete přidat.

  • Přidání textu: Do tohoto pole zadejte text, který chcete přidat, a poté určete, zda se má přidat před nebo za aktuální název.

  • Formát: Vyberte pro soubory požadovaný formát názvu a poté určete, zda se má před název nebo za něj přidat index, čítač nebo datum. Do pole Vlastní formát zadejte název a poté zadejte hodnotu, se kterou se má začít.

 4. Klikněte na Přejmenovat.

Neměňte název těchto položek:

 • Složky aplikací a všechny položky dodané se systémem, jako je například složka Knihovna. (Pokud změníte název položky a vyskytnou se problémy, obnovte původní název. Pokud to nepomůže, pravděpodobně bude třeba přeinstalovat software.)

 • Přípony názvů souborů – tvořené tečkou a několika písmeny nebo slovy na konci některých názvů souborů (například .jpg). Pokud změníte příponu, je pravděpodobné, že soubor již nebude možné otevřít v aplikaci, která byla použita k jeho vytvoření.

 • Vaše domovská složka – složka s vaším jménem.