macOS High Sierra

Připojení ke sdíleným počítačům a souborovým serverům v síti

Připojit se můžete ke sdíleným počítačům a souborovým serverům ve vaší síti včetně počítačů Mac a Windows se zapnutým sdílením souborů a serverů využívajících protokoly AFP, SMB/CIF, NFS a FTP.

Poznámka: K připojení budete potřebovat název počítače nebo síťovou adresu sdíleného počítače. Pokud je sdíleným počítačem Mac se zapnutým sdílením souborů, najdete tyto údaje snadno. Na sdíleném Macu otevřete předvolby Sdílení (z nabídky Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na Sdílení) a pak vyberte Sdílení souborů. Pod indikátorem „Sdílení souborů: Zapnuto“ se objeví adresa ve tvaru podobném následujícímu příkladu: smb://17.212.167.33/.

Otevřít předvolby Sdílení

Připojení k počítači nebo serveru procházením

 1. Otevřete okno Finderu a v oddílu Sdílené na bočním panelu Finderu najděte název počítače. V některých případech bude nutné zobrazit všechny sdílené počítače kliknutím na Vše.

  Pokud se v oddílu Sdílené na bočním panelu nezobrazují žádné počítače, umístěte ukazatele na slovo Sdílené a klikněte na Ukázat.

 2. Na nalezený sdílený počítač nebo server dvakrát klikněte a poté klikněte na možnost Připojit jako.

  Jestliže se připojujete k Macu, který má zapnuté sdílení obrazovky, a máte odpovídající oprávnění, můžete také kliknout na možnost Sdílet obrazovku.

 3. Určete, jak se chcete k Macu připojit.

  • Jako host: Pokud sdílený počítač povoluje přístup hostům, můžete se přihlásit jako host.

  • Registrovaný uživatel: Můžete se připojit k druhému Macu pomocí platného přihlašovacího jména a hesla. Pokud je v druhém Macu vybrána možnost „Pouze tito uživatelé“, je nutné, aby vámi používané přihlašovací jméno bylo na seznamu povolených uživatelů.

  • Použití Apple ID: K druhému Macu se můžete připojit pomocí Apple ID. Podmínkou je, že jste zaregistrováni pomocí svého Apple ID v předvolbách Uživatelé a skupiny v tomto i v druhém Macu.

 4. Pokud je to nutné, zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte svazky a sdílené složky na serveru.

  V některých případech je třeba znát síťovou oblast nebo pracovní skupinu sdíleného počítače. Nemáte-li tyto údaje k dispozici, obraťte se na vlastníka počítače nebo správce vaší sítě.

  Tip: Výběrem volby „Uložit heslo do svazku klíčů“ přidáte své uživatelské jméno a heslo do svazku klíčů počítače, což vám usnadní příští připojení k počítači.

Připojení k počítači nebo serveru zadáním jeho adresy

 1. Ve Finderu vyberte volbu Otevřít > Připojit k serveru.

 2. Zadejte síťovou adresu počítače nebo serveru do pole Adresa serveru.

  Informace o správném formátu síťových adres naleznete v tématu Formáty síťových adres sdílených počítačů a serverů.

 3. Klikněte na tlačítko Připojit.

 4. Určete, jak se chcete k Macu připojit.

  • Jako host: Pokud sdílený počítač povoluje přístup hostům, můžete se přihlásit jako host.

  • Registrovaný uživatel: Můžete se připojit k druhému Macu pomocí platného přihlašovacího jména a hesla. Pokud je v druhém Macu vybrána možnost „Pouze tito uživatelé“, je nutné, aby vámi používané přihlašovací jméno bylo na seznamu povolených uživatelů.

  • Použití Apple ID: K druhému Macu se můžete připojit pomocí Apple ID. Podmínkou je, že jste zaregistrováni pomocí svého Apple ID v předvolbách Uživatelé a skupiny v tomto i v druhém Macu.

 5. Pokud je to nutné, zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte serverové svazky a sdílené složky.

  Výběrem možnosti Uložit heslo do svazku klíčů přidáte své uživatelské jméno a heslo do svazku klíčů počítače, což vám usnadní příští připojení k počítači.

Opětovné připojení k nedávno připojeným serverům

Opětovné připojení k sdíleným počítačům a serverům, které používáte častěji, si můžete usnadnit několika způsoby:

 • Vyberte nabídku Apple > Poslední položky a poté vyberte v seznamu posledních serverů požadovaný server.

 • Ve Finderu vyberte Otevřít > Připojit k serveru a poté otevřete místní nabídku zcela vpravo v poli Adresa serveru a vyberte nedávno použitý server.

 • Sdílené počítače, oblasti sítě a pracovní skupiny můžete přidat na boční panel Finderu. Vyberte položku a poté příkaz Soubor > Přidat do bočního panelu nebo stiskněte Ctrl-Cmd (⌘)-T.

 • Sdílený počítač nebo server můžete přidat do svého seznamu oblíbených položek. Vyberte Otevřít > Připojit k serveru, zadejte síťovou adresu a poté klikněte na tlačítko Přidat .

Pokud sdílený počítač nebo server nemůžete najít nebo se k němu nemůžete připojit, je možné, že není dostupný nebo že nemáte k připojení k nim oprávnění. Obraťte se na osobu, která počítač vlastní, nebo požádejte o pomoc správce sítě.