macOS High Sierra

Možné způsoby sdílení vaší obrazovky, souborů a obsahu s jinými uživateli v síti

Svůj Mac můžete nastavit tak, aby sdílel soubory, složky a další služby s uživateli ve vaší síti. Sdílet můžete také svou obrazovku nebo tiskárnu připojenou k vašemu Macu.

Informace na této stránce vám pomohou při rozhodování, které služby sdílet a s kým.

Sdílení obrazovky

Ostatním uživatelům můžete umožnit zobrazit obsah vaší obrazovky a otevírat, přesouvat a zavírat soubory a okna, spouštět aplikace a dokonce váš Mac restartovat. Více informací viz Nastavení a využití sdílení obrazovky.

Sdílení souborů

Soubory můžete sdílet s jinými počítači Mac:

Sdílení tiskárny

Pokud máte k Macu připojenu tiskárnu, můžete její používání povolit ostatním uživatelům ve vaší síti. Další informace naleznete v tématu Sdílení vaší tiskárny.

Vzdálené přihlášení

Pokud povolíte vzdálené přihlášení, můžete se pomocí funkce Zabezpečený shell (SSH) ke svému Macu přihlásit z jiného umístění. Další informace naleznete v tématu Povolení přístupu k vašemu Macu ze vzdáleného počítače.

Vzdálená správa

Je-li váš Mac spravován na dálku pomocí Apple Remote Desktopu, zapněte vzdálenou správu v předvolbách Sdílení. Více informací viz Povolení přístupu k Macu prostřednictvím softwaru Remote Desktop.

Vzdálené Apple události

Mac můžete nastavit tak, aby reagoval na události odesílané z  jiných počítačů v síti. Podrobnosti naleznete v tématu Povolení vzdálených událostí Apple.

Sdílení Internetu

Své internetové připojení můžete sdílet s dalšími počítači ve vaší místní síti. Více informací viz Sdílení připojení vašeho Macu k internetu.

Sdílení Bluetooth

Pokud je ve vašem Macu povolena podpora připojení Bluetooth nebo máte k Macu připojen USB adaptér Bluetooth, můžete sdílet soubory s dalšími počítači a zařízeními s aktivovanou podporou Bluetooth. Více informací viz Nastavení sdílení přes Bluetooth.

Sdílení DVD nebo CD

Pokud máte optickou jednotku, můžete uživatelům jiných počítačů povolit přístup k vaší CD nebo DVD jednotce. Sdílení jednotek může být užitečné v případě, že daný počítač není vybaven optickou jednotkou, nebo pokud chcete zajistit přístup ke své optické jednotce pro ostatní počítače ve vaší síti Ethernet nebo bezdrátové síti. Více informací viz Sdílení DVD a CD.