macOS High Sierra

Sdílení souborů s jinými uživateli vašeho Macu

Uživatelé stejného Macu s různými účty mohou vzájemně sdílet soubory prostřednictvím společné složky Sdílené v počítači nebo pomocí svých individuálních složek Veřejné a odkládacích schránek.

Společná složka Sdílené v počítači je umístěna v Macintosh HD/Uživatelé. Vaše složka Veřejné se nachází ve vaší domovské složce a v ní je pak umístěna vaše odkládací schránka.

Zpřístupnění souboru všem uživatelům vašeho Macu

Chcete-li nějakou položku zpřístupnit všem uživatelům vašeho Macu, můžete k tomu využít společnou složku Sdílené nebo vaši složku Veřejné.

  • Umístění souboru do složky Veřejné: Klikněte na plochu, abyste se ujistili, že jste ve Finderu, a pak vyberte volbu Otevřít > Domov a přetáhněte (nebo zkopírujte) soubor do složky Veřejné.

  • Umístění souboru do společné složky Veřejné: Klikněte na plochu, abyste se ujistili, že jste ve Finderu, a pak vyberte volbu Otevřít > Otevřít složku, zadejte Uživatelé/Sdílené, klikněte na Otevřít a přetáhněte (nebo zkopírujte) soubor do složky Sdílené.

Soubory v uživatelově složce Veřejné nebo ve složce Sdílené mohou zobrazit všichni uživatelé počítače Mac. Upravit je nebo smazat smí však pouze vlastník souboru.

Sdílení souboru s jiným uživatelem vašeho Macu

Ke sdílení souborů s jednotlivými uživateli můžete využít odkládací schránky.

  • Klikněte na plochu, abyste se ujistili, že jste ve Finderu, a pak vyberte volbu Otevřít > Otevřít složku zadejte Uživatelé/[uživatelské jméno]/Veřejné, klikněte na Otevřít a přetáhněte (nebo zkopírujte) položku do odkládací schránky.

Do odkládacích schránek jiných uživatelů sice můžete vkládat soubory, nemůžete však otevřít žádnou odkládací schránku kromě své vlastní.