macOS High Sierra

Tipy pro vytváření bezpečných hesel

Vytváření bezpečných hesel

 • Vyberte heslo, které obsahuje alespoň osm znaků a kombinaci různých typů znaků.

 • Nepoužívejte jména, slova ze slovníku, telefonní čísla, data ani žádnou jejich kombinaci.

 • Nepoužívejte schéma znaků na klávesnici, jako je diagonální řada kláves na klávesnici, například njimko.

 • Použijte znaky v náhodném sledu. V heslu používejte kombinaci velkých a malých písmen, čísel, interpunkčních znamének, a pokud to web nebo položka umožňuje, také znaky zadané při stisknutí klávesy Alt.

 • Použijte Průvodce nastavením hesla, který vám pomůže zvolit bezpečné heslo. Průvodce nastavením spustíte kliknutím na tlačítko Klíč vedle pole Nové heslo. Když do Průvodce nastavením hesla zadáte heslo, nástroj vám ukáže, jak bezpečné je.

  Okno průvodce nastavením hesla s volbami pro vytvoření hesla

Vytvářejte snadno zapamatovatelná, bezpečná hesla

 • Začněte s nějakou frází, veršem nebo řádkem z písně. Vynechejte některá písmena a ostatní změňte na čísla či interpunkční znaménka, která připomínají původní znak. Můžete také vložit další interpunkční znaménka a čísla.

  Frázi „You will be welcomed“ lze například změnit na „UW1llBvv3lc0meD;“.

  A pochopitelně nepoužívejte toto heslo. Kdokoli si přečte tento příklad, bude toto heslo znát.

 • Nastavte si nápovědu k heslu, která vám pomůže si na ně vzpomenout.

Pro hesla k webovým stránkám používejte klíčenku na iCloudu

 • Potřebujete-li pro některý webový server vytvořit nové heslo, Safari navrhne jedinečné heslo, které nelze snadno uhodnout, a uloží je ve vaší klíčence na iCloudu. Při příštím přihlášení Safari toto heslo zadá automaticky, takže si je nemusíte pamatovat ani je v kterémkoli ze svých zařízení zadávat. Více informací viz Nastavení klíčenky iCloudu.